Merhabalar sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar beraber olmanın mutluluğuyla sesleniyorum sizlere.

Son günlerde sıkça kullanılan ‘’LİYAKAT’’ kelimesini hepimiz duymuşuzdur. Peki nedir Liyakat? 


Liyakat kısaca ‘’Layık Olmak’’ anlamına gelir. Uygun olmak, yakışmak ya da yaraşmak anlamında kullanılır. Mesela ‘’Liyakat sahibi olmak’’ diye bir kavram vardır. Bu herhangi bir konuma ya da duruma layık olmak anlamına gelir. Diğer bir tanımla bir işin gerçekleştirilmesine elverişli kişiye de liyakat sahibi denir. 
İşe alımlarda ilgili şirket ya da resmi kurumun sınavlarında o pozisyon veya göreve en uygun kişi seçilir. Aksi taktirde doğacak olumsuzluklar geriye dönüşü zor bir durum yaratabilir. 
Bir otomobil fabrikanızın olduğunu düşünün. Tasarımcısından montajcısına kadar işini en iyi yapabileceğine inandığınız kişileri istihdam edersiniz değil mi? Ya da bir holdinge CEO olmak için çok iyi bir eğitim yapmış olmanın ve yabancı dil bilgisinin mükemmel olmasının gerektiğini söylememe gerek yok sanırım. 
Liyakatsiz bir atamanın doğuracağı sonuçları tahmin ediyorsunuz eminim. Hatta tahminden öte yaşayarak öğreniyoruz. 
‘’Toplumlar hak ettikleri gibi yönetilirler’’ demiş Joseph De Maistre (1753-1821) 
(Her ne kadar Churchill’ e ait olduğu sanılsa da bu sözün gerçek sahibi Joseph De Maistre’dir)
Toplum olarak iyi bir hayat istiyorsak seçeceğimiz kişilerin de en iyisi olması gerekmez mi? Uluslararası düzeyde bizi temsil edecek bir yöneticinin diplomasının varlığının tartışılmaması gerekir. Göreve geldiği her noktada diğer meslek gruplarını iyi anlayabilmiş ve uyum içinde olmalı ve gücü bulduğunda kovarak değil sahip çıkarak yönetmelidir. İçinde bulunduğu görevin anlamını ve önemini iyi kavramış olmalıdır. Kaliteyi yükseltmeli bayrağı daha ileriye götürebilmelidir. Adaletli olmalı hakkaniyeti korumalıdır. Göreve geldikleri ya da getirildikleri makamlara şaibeli bir şekilde değil şahane bir şekilde yakışmalıdırlar. Liyakatli yönetici seçeceksek önce toplum olarak en iyiye layık olduğumuza inanmamız gerekir. Toplum olarak kendimizi ne kadar iyi geliştirir, neden sonuç ilişkilerini en iyi şekilde analiz edebilecek seviyeye gelirsek o zaman en iyiye layık olduğumuzu öğrenir en iyiyi seçeriz. 
O zaman liyakat yerini bulur. Haksız mıyım?
Saygılarımla,