Ferit Oktaş

Tüm Makaleleri

Ferit Oktaş

Eskişehir Gastronomi Turizminde Öngörüler

Anadolu coğrafyası içinde yer alan Eskişehir’in farklı özelliği ise; göç ve ulaşım yollarının kesiştiği bir kavşak oluşu ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan bir belde olmasıdır.

Gastronomi Turizmi

Gastronomi turizmi, dünyada hızla büyümekte ve kültür turizmi pazarının önemli bir alanını da oluşturmaktadır.

Osmanlı Saray Mutfağı

Fatih Sultan Mehmet tarafından (1475-1478) yıllarında yaptırılan Topkapı Sarayı’nın 5250 m2’lik mutfak bölümündeki bu alan Matbah-ı Amire olarak adlandırılmaktadır.