Gastronomi turizmi, dünyada hızla büyümekte ve kültür turizmi pazarının önemli bir alanını da oluşturmaktadır.

Turizmde sürdürebilirliğinin sağlanması için çeşitli alternatifler söz konusudur. Hatta özel ilgi turizmi adı altında spesifik yollarda turizm faaliyetleri bir çok ülke için büyük önem taşıyor.


Bu noktada “Gastronomi Turizmi” birçok turizm çeşidi ile entegre edildiği gibi tek başına a bir turizm çeşidi olarak karşımız çıkmaktadır. Gastronomi turizmi yeni bir turizm türü olarak son yıllarda ülkemizde de gündemde yerini anaya başladı.
Türkiye’nin sahip olduğu gastronomik zenginlikler dikkate alındığında henüz tam olarak kullanılmayan çok önemli bir gastronomi turizmi potansiyelinin var olduğunu söyleyebiliriz.
Gastronomi terimi Yunanca gaster (mide) ve nomas (yasa, kural) sözcüklerinden meydana gelmiştir.
Gastronomi terimi Fransız Joseph Bercholux’un 1801 tarihli  “Gastromie ou L’Homme des Champ a Table” ( Gastronomi ya da Tarladan Sofraya İnsan)adlı eseriyle birlikte literatürde ilk kez kullanılmaya başlamıştır.
Gastronomi, ülke ya da bölge mutfaklarını birbirinde ayıran özellikleri, yörelerin yiyeceklerini, yeme içme alışkanlıklarını ve yiyecek hazırlama tekniklerini kendi içinde barındıran bir bilim dalıdır.
Gastronomi turizmi bir anlamda eğlence amaçlı yiyecek içecek ile ilgili yöresel aktivitelerin bir bütününü oluşturmaktadır. Bu aktiviteler ise... Gastronomik festivaller, pazarlar, yiyecek içecek üretim yerine seyahatler, gıda fuarları, yemek şovları, yöresel ve geleneksel yiyeceklerin sunulduğu yarışmalar... gibi aktivitelerdir.
Gastronomi turizmi kapsamındaki eylemler bünyesinde yer alan yöresel yemeklerin pişirilmesi ve sunulması esnasında egzotik ve nostaljik ortamın yaratılması turist için daha çekici gelmektedir.
Seyahat eden turist gezdiği bölgenin mutfak kültürünü tanımak, yemeklerini tatmak gibi gastronomiye özgü deneyimlerini de yaşamak ister.
Turisti bir müşteri gibi değil de bir misafir olarak kabullenmek gerekir. Turizm faaliyetleri içinde yer alan turiste samimi konukseverlik yaklaşımıyla onu cezbedecek ve çekici kılacak bölgeye özgü ürünleri en iyi biçimde sunmak ve memnuniyetini sağlamak turizmin en önemli kuralıdır. Buna turizm dilinde destinasyon deniyor.


Bölgenin yerel halkının bu tür gastronomi faaliyetlerinden fayda sağlaması yanında bölgeye ekonomik gelişmeyi ve markalaşmayı da beraber getirmiş olacaktır.
Gastronomi turizminin aktivasyonun olduğu yöre... kültürel, sosyal ve prestij bakımında da önemli bir motivasyon etkisinin olduğu ve o bölgeye kazanç getirdiği de bir gerçektir.
Gastronomi turizmini yükselen turizm trendleri arasında etkinlik alanı geniş aktiviteleri ile halkın yerelde kalkınmasında ve imajında ciddi katkıları olan gastronomi sektörü, sosyo-ekonomik görevini de böylelikle de yerine getirmiş olacaktır.
Konuya yerel bölgenin gastronomi stratejisi açısından bakıldığında ilişkin hedeflerin tespit edilip rol alacak yetkili aktörlerin ve ilgili kurumların birlikte ortak akılla harekete geçmesi tabi ki çok önemli...
Ayrıca yöreye ait yiyecek içecek envanterinin ve bölgenin  mutfak ile ilgili verilerinin uzman ekip tarafından araştırılıp tespit edilmesi gerekiyor.
Bu çalışmaların sürdürülebilirlik düzen içinde bölgenin özgün değerlerinin ortaya çıkarılması gerekiyor. En önemlisi de ciddi tanıtım programı hazırlanarak geniş kitlelere ulaşılması...
Bu yaklaşımla belirtilmiş olan proje ve uygulanacak programlar ciddi olarak işlevsellik kazandırılmalı. Gastronomi turizmi stratejisinin uygulamasında rol alacaklar ise...yerel yönetimler, devlet(valiliğin ilgili birimleri) ve üniversiteler (gastronomi bölümleri)... Ayrıca yiyecek içeceklerle  ile ilgili sektörünün kurumları ve uzmanların hep birlikte farkındalığın artması için bu organizasyonda rasyonel çalışma  içinde olmak zorundalar.