Sedat Halaç

Tüm Makaleleri

Sedat Halaç

Uraysim Test Merkezi Ölü Yatırım mıdır?

“Haberes” internet haber yayınlarında 22.05.2020 tarihin de yayınlanmış bir makalenin başlığı aynen şöyleydi “URAYSİM Projesi Kamu Yararına Uygun Olmayan Ölü Yatırımdır.” Makale, kısaca bildiğimiz yat...

Azot Oksitler ve AdBlue

Azot bir ametaldir. “Nitrojen” olarak da bilinir. Kimyasal sembolü “N” olarak tanımlanır. Gaz halde bulunur. Rengi ve kokusu yoktur.