Yapay zeka, Cyborg, İnsan üçlemesi.

Dünyada teknolojinin gelişimiyle yapay zekâ çalışmaları hızla devam ediyor.

Yapay zeka  konusunda yaşanan gelişmeler robotların insanın yerini alacağı endişelerine neden olurken, düşünen robotların değil, robot-insan karışımı olan "cyborg"lerin var olacağı düşünülüyor.

İnsanının biyolojik sınırlarının aşılması projesi olarak transhümanizm,

"Transhümanizm" kelime anlamı ile "insan olanın sınırlarının aşılması" anlamına geliyor.

Günümüzde  "nanoteknoloji, gen klonlama ve yapay zeka gibi ileri teknolojilerle insan bedeninin içine girilerek insanın duygusal, fiziksel ve duyusal yetilerinin geliştirilmesi, hastalıkların yok edilmesi ve yaşamın sonsuza kadar uzatılması" konusunda çalışmalar yapılıyor.

İnsanlar tarafından daha da donanımlı hale getirilen yapay zekâ gerek fiziksel görünüm olarak gerekse içeriğiyle insandan ayırt edilemez bir konuma ulaştı.

Ama bazı insani özelliklerimiz var ki, yapay zekânın sahip olabilmesi  pek olası görünmüyor.

insanlar fikir üretir, proje geliştirir. Yapay zekâ neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair  karar veremez. Bu noktada insanlar neye karar verdiyse onu uygular. Yapay zekanın karar verme mekanizmasına sahip olabilmesi demek, geleceğin dünyasında insanlığın çözmesi gereken karmaşık pek çok etik, yaşamsal ve hukuksal meseleler ortaya çıkacak olması demektir.

Yapay zekâ ile insanlar arasında ki farklılıklar olarak, yaşamsal boyutumuz da bazı özeliklerimizden bahsedebiliriz.

insanların doğasında var olan doğmatik farklılıklar olarak  yaradılışında verilen kodlamalar İnsana özgü ayırt edici özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu farklardan biri utanmak kavramıdır. Örtünmek ve saklanmak vs.gibi,

İnsan, birilerine bağlanmaya ihtiyaç duyar. Aşk insanın içinde öyle derin kapılar açar ki sınırlar ortadan kalkar ve insan gerçekten yaşadığını hisseder.

İnsan, bağlanma, kök salmak. Aidiyete ihtiyaç duyar. Ruhumuzu etkileyen travmalar ile algılarımız değişir. Bağlanma bir aidiyet yaratır. Böylece insanın beden hafızasına kaydedilir.

İnsanın ruhu hiçbir yapıya kodlanamaz ve entegre edilemez.

Ruh sadece başarılı olmak, güçlü olmak değildir. İnsan olabilmek, insan olmanın farkındalığında yaşabilmek, Vicdan, hoşgörü, yardımlaşmadır.

İnsan yaratılışı gereği yaptıkları iş veya yapacaklarını vicdanı ile sorgulayan bir varlıktır.

Yapay zekâ sadece doğru ya da yanlış olarak değerlendirme yapmaktadır.

İnsan olarak duygularımız ve özgür irademizle verdiğimiz kararlar ile kendi yaptıklarımızın, gözlemleri neticesinde yaşadığımız doğru yanlış tüm deneyimlerini akıl süzgecinden geçirir, hafızaya kaydeder. Benzer bir sorun ya da durumla karşılaştığımızda belleğimize kaydettiğimiz o bilgiyi kendimize göre yorumlayarak gün yüzüne çıkartırız. Bulunduğumuz ortam ve şartlara göre karar veririz.

Yapay zekâ, insanlar tarafından kodlanan verilere göre analitik yorumlarla, olası doğru sonuca götürür. Bunu bir makineden ya da bunun üzerinde var olan yapay zekâ yazılımından beklemek ne yazık ki mümkün değildir.

insanların çeşitli sorumlulukları  ve yaşamını şekillendiren durumları söz konusuyken yapay zekâ da, insanlara yüklenen sorumluluklar gibi bir sorumlulukdan bahsetmek ne yazık ki mümkün değildir.

Dolayısıyla insan ve yapay zekâ arasındaki en önemli farklar bence vicdan, sorumluluk ve cezai ehliyetidir.

Yapay Zeka, süper güçlendirilmiş düşünce ve veri analizi yeteneğiyle ilgilidir. Yapay Zekâ, zihinlerde dünyayı ele geçiren çok fonksiyonel, insansı benzeri robotlar olarak canlansa da yapay zekâ insanların yerine geçmek üzere İnsan yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

yapay zeka, görevlerini yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları verileri kendilerine göre iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. Yapay zeka, tahminler ve verilerdeki modelleri tanıyarak. Aşırı düzeyde karmaşık veya olağan görevleri otomatikleştirerek çeşitli otomatik öğrenme olanaklarının desteği sayesinde işinize değer katabilir.

Bu nedenle oldukça değerli bir ticari varlıktır

Yapay Zeka iki alana ayrılır: Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme.

Makine Öğrenimi "örnekler ve verilerden öğrenilen algoritmaları birleştirir.” Bu, öğrenme sistemine verilen verilerin kalitesine bağlıdır.

Üç tür makine öğrenme algoritması vardır:

 denetimli öğrenme;

denetimsiz öğrenme;

Yarı denetlenmiş öğrenme;

Derin öğrenme, makine öğrenmesinin bir alt kümesidir. Basit bir ifadeyle, tahmini, analitik otomasyon olarak düşünülebilir. Derin öğrenme, bir teknolojinin ham verilerden öğrenme kabiliyetine dayanır.

İnsan üstü yaşam, zeka, sağlık durumu ve Robot, Android, Cborg, yapay zeka da ruh ve ölümsüzlük arayışları sürüyor.

Yenidünya düzenin de, küresel yapılanma da teknoloji ve bilimi kullanarak, barış içinde insanın insanı sömürüsüne karşı durarak, ortak aklı, adaleti, vicdanı kullanarak, doğaya uyumlu, bir İNSAN olarak yaşamaya devam etmek istiyor muyuz?