Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç hakkında kurumda çalışan müdür, şube müdürü, mühendis vs. onlarca kişiye baskı, şiddetli mobbing yapmak nedeniyle soruşturma açıldı. Ayrıca yine Kılıç hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da ‘usulsüz kamu lojmanı satın aldığı’ gerekçesiyle soruşturma yürütülüyor.

30 Ocak’ta kaleme aldığım “Yıldızı Parlayan Okulda 'Bürokrat Eşi Öğretmen' Gerginliği” başlıklı yazımda Eskişehir’de son yıllarda yıldızı parlayan Şehit Onur İlkhan İlkokulu’nda bir üst düzey bürokratın eşi olan kadın öğretmenin yol açtığı huzursuzluk nedeniyle beş öğretmene kınama ve uyarma cezaları verilerek, görev yerleri değiştirildiğini belirtmiştim.

GÖREVDEN ALINMASI BEKLENİYOR

Haberimiz kentte büyük yankı yarattı. Veliler Eskişehir İl Milli Eğitim’e giderek, tepkilerini dile getirdi. Eğitim Sen çok sert açıklama yaparak, haksız verilen cezalara isyan etti. Yazımda yer alan sorunlu öğretmen Sebahat Kılıç’ın eşi Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç’tır. Daha önceki yazılarında onun ismini vermemiştim. Ancak onunla ilgili de eşinin yaptıklarına benzer iddialar gelince, ismini gizlememe gerek kalmadı. Kılıç hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müfettişliği tarafından yürütülen bir soruşturma var. Peki bu soruşturma neden açılmış?  Kurumda çalışan müdür, şube müdürü, mühendis vs. onlarca kişiye baskı, şiddetli mobbing yapmak nedeniyle açılmış. Hatta müfettişlerin hazırladığı raporda ‘kurumun itibarını zedelediği’ gerekçesiyle Cevdet Kılıç’ın görev yerinin değiştirilmesini gerektiği ifade edilmiş. Kılıç’ın önümüzdeki günler içinde görevden alınıp, pasif bir yere atanacağı öne sürülüyor.

KILIÇ AİLESİ YEMEKLERİNİ TÜPTE PİŞİRMİŞ

Ayrıca yine Cevdet Kılıç hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da ‘usulsüz kamu lojmanı satın aldığı’ gerekçesiyle soruşturma yürütülüyor. Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürlüğüne tahsisli Çankaya Mah. Şehit Subutay Alkan Caddesi’nde bulunan 70 daireli devlet lojmanları var. Bu lojmanların satılması kararı alınıyor. Milli Emlak Genel Tebliği 385 sıra nolu 8. ve 9’ncu maddelerine göre fiilen konutta oturanların öncelikli alım hakkının olduğu belirtiliyor. Atatürk Bulvarı’nda ikamet eden Cevdet Kılıç, buradan bir daire almak için 18 Haziran 2020 tarihinde 7’nci Blok 2 no’lu daireyi kendisine tahsis ettirdi. Kılıç’ın lojmanda oturması gerekirken, hiç oturmadığı iddia ediliyor. Tapu Bölge Müdürü mevzuat hükümlerine aykırı şekilde lojmanda hiç oturmadan 26 Ekim 2020 tarihinde yapılan ihaleye giriyor. Öncelik hakkını kullanarak, 242 bin liraya bu lojmanı satın alıyor. Kılıç’ın bu lojmanı kendisine tahsis edilmeden önce kurumda çalışan bir mühendise; ‘burada dönüşüm olursa, kaç kat verilir?’ diye sormuş. Bu lojmanı kendisine tahsis ettirdikten sonra da aynı mühendise; “Ahır gibi yerde oturulur mu? Millet görsün diye yalandan bir yatak attım. Pencereleri de gazeteyle kapattım” dediği iddia ediliyor.  Yani Kılıç burayı oturmak için değil, yatırım amaçlı almış. Açılan soruşturmada Cevdet Kılıç lojmanı 2020 Ağustos ayından 2021 yılı Temmuz ayına kadar kullandığını söylemiş. 1 yıllık sürede lojmanda sıcak su (termostat) sistemi bulunduğundan doğalgaz aboneliğine ihtiyacının olmadığını belirtmiş. Mutfak ocağında da mobil tüp kullandığını ifade etmiş. Yani Kılıç ailesi 1 yıl  yemeklerini ve çaylarını tüpte(!) pişirmişler.

1,5 YILDA 64 LİRA 70 KURUŞ ELEKTRİK PARASI ÖDEMİŞ

Kalorifer kömür parasını ödediğini söylemiş. Merkezi sistem olduğu için oturmasa bile zaten kömür parasını ödemek zorundaydı. Çocukların EBA üzerinden eğitim almaları için internet abonelik kaydığını yaptığı söylemiş.  Ancak soruşturma dosyasına verdiği elektrik faturasına göre;  8 Ekim 2019-13 Mart 2021 tarihleri arasında sadece 64,70 lira elektrik parası ödemiş. Yani yaklaşık 1,5 yılda toplam elektrik faturası 64,70 lira. Ayrıca faturanın ilk abonelik tarihi ile kendisine lojmanı tahsis ettirdiği tarihlerinde tutmaması dikkat çekiyor. Hadi yemeği tüple pişiriyorsun. Bu sürede buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesini hiç mi çalıştırmadınız? Çocuklar internete hiç mi girmedi? Hiç mi lambaları yakmadın? 1,5 yılda ödenen 64,70 lira elektrik faturası, Kılıç ailesinin o lojmanda oturmadığının kanıtı olmuyor mu? Tüm kanıtlar ortadayken, Eskişehir Valiliği Cevdet Kılıç için soruşturma izni vermedi. Yapılan itiraz sonrasında Bursa Bölge İdare Mahkemesi iddiaların kamuyu ilgilendiren yönünün bulunduğu, kamuyu zarara uğratma iddialarının geniş bir soruşturmayı gerektirdiğini, iddiaların Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu belirterek, yapılan itirazı kabul etti. Eskişehir Valiliğinin soruşturma izni verilmemesi kararını 17 Ekim 2023’te kaldırdı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bu karar doğrultusunda Cevdet Kılıç hakkında ‘usulsüz kamu lojmanı satın aldığı’ gerekçesiyle soruşturmayı yürütüyor. Çok ciddi iddialarla suçlanan Kılıç hakkında devam eden idari ve mahkeme sürecini yakından takip edeceğim. 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ 385 SIRA NOLU 8. VE 9’NCU MADDELERİNİN AÇILIMI ŞÖYLE

 “Öncelikli alım hakkı

MADDE 8 – (1) Kat mülkiyeti tesis edilen kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler.

Satış işlemleri

MADDE 9 – (1) Kamu konutlarının satış işlemleri, İdare tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür. Kamu konutunun satış ihalesine ilişkin bilgiler ilan tarihinden önce kamu konutunda oturana ayrıca bildirilir.

(2) Satış ihalesi, varsa öncelikli alım hakkı ve sahibi belirtilmek suretiyle onbeş iş günü içinde onaylanır. Öncelikli alım hakkı bulunanlara, ihalenin onaylandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde ihale bedelini ve ödeme koşullarını gösteren tebligat yapılır ve bu durum şartnameye eklenir. Bu durum eş zamanlı olarak en yüksek teklif veren istekliye de bildirilir.

(3) Tebligattan itibaren onbeş gün içerisinde öncelikli alım hakkı sahibinin;

a) Kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum en yüksek teklif veren istekliye bildirilir.

b) Kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek satış bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilir.

(4) Öncelikli alım hakkı sahibinin;

a) Oturduğu kamu konutunun ihalesine katılması ve ihalenin başkası üzerinde kalması halinde satış işlemlerine ikinci ve üçüncü fıkra kapsamında devam edilir.

b) Oturduğu kamu konutunun ihalesine katılması ve ihalenin üzerine kalması durumunda ayrıca ikinci fıkra kapsamında tebligat yapılmaksızın işlemlere devam edilir. Bu durumda öncelikli alım hakkı sahibi indirim veya taksitlendirmeye ilişkin haklardan yararlandırılır.

(5) Yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri, teklifleri uygun görülmediği takdirde, kamu konutu tahmin edilen bedel yeniden belirlenmek suretiyle ihaleye çıkarılır.

(6) Kurumların mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan kamu konutlarının satış işlemi gerçekleşmesini müteakip beş iş günü içerisinde bu durum ilgili Kuruma bildirilir.”