Evrende en çok bulunan element olan hidrojen, renksiz kokusuz ve tatsız bir yapıdadır. Havadan 14.4 kat hafiftir ve tamamen zehirsizdir. Sıfır emisyonlu ve yenilenebilir bir enerji kaynağına dönüştürülebilir. Bilinen tüm yakıtlar arasında en yüksek enerji içeriğine sahiptir. Yakıt olarak kullanıldığında atmosfere sadece su buharı olarak dönmektedir.

Hidrojenin en önemli özelliklerinden biri de doğrudan yakılabildiği gibi, Fuel Cell (Yakıt Hücresi) teknolojisi ile doğrudan elektrik enerjisine döndürülebilir.

Ancak bu müthiş enerji kaynağı olan hidrojenin en büyük kusuru doğada serbest halde bulunmamasıdır. Yani herhangi bir kaynaktan saf hidrojen elde edemezsiniz. İçinde hidrojen bulunan bir bileşikten örneğin su veya hidrojen sülfür gibi bir bileşik içerisinden hidrojeni ayırmanız gerekmektedir. Herhangi bir bileşik içerisinden hidrojeni ayrıştırıp saf olarak elde edebilmek için enerji vermeniz gerekir. Sudan hidrojen elde etmek için kullandığınız elektrik enerjisi saf hidrojenin fiyatını belirler. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda elektrik kullanıp hidrojen elde etmek verimli olarak görülmedi. Çünkü elektrik zaten en verimli kullanabildiğimiz bir enerji türü idi ve elektrik elde edebilmek için genelde karbon kaynaklı enerji türleri kullanılmakta idi.

Son yıllarda geliştirilen ve verimliliği ciddi oranda artan yeşil enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi genelde doğa kuralları ile ilgili olması ve zamanlamasının size ait olmaması sebebi ile düzenli bir elektrik üretim yöntemi olarak görülmemekte ancak küresel ısınma sebebi ile mecbur olduğumuz bir yöntemdir. Bunların en önemli ve en yaygın olan iki tanesi ise güneş ve rüzgar kullanılarak elde edilen elektrik enerjisidir. Bu Yöntemle elde edilen elektriğin düzenli ve devamlı kullanım için stoklanması gerekmektedir.

Bilinen en kolay elektrik stoklama yöntemi akü veya batarya kullanılarak yapılan kimyasal yöntemle elektrik depolanmasıdır. Bu yöntem, kolay ve kullanılabilir olmasına rağmen doğada nadir bulunan maddeler kullanılarak yapılabilmesi ve kullanım ömrünün sınırlı olması sebebi ile tercih edilmemektedir. Ayrıca imalat yöntemlerinin çevreyi kirletme ve karbon salınım oranları çok yüksektir.

En temiz hidrojen üretme yöntemi güneş ve rüzgar kullanılarak elde edilen elektrik kullanılarak yapılan hidrojen üretimidir. Bu yöntemle elde edilen hidrojen şimdilik en temiz yakıttır. Hem doğrudan elektriğe hem de yakılarak mekanik enerjiye dönüştürülebilir. Üstelik atık su buharıdır.

Son yıllarda özellikle hareketli araç üreten firmalar petrol kaynaklı yakıtlar yerine güneş ve rüzgar kullanılarak elde edilen hidrojeni kullanmayı ve karbon salınımını sıfırlamayı hedeflemekteler. Hidrojen kullanan otomobil ve kamyonlar, gemi, uçak, trenler ve hareketli robotlar tasarlanmaya başlanıldı. Ancak yarış henüz yeni başladı.

Hidrojenin yakıt olarak kullanılması en yeni teknoloji ve henüz geliştirilmeye yeni başlanıldı. Yeni teknoloji demek firmalar için yeni fırsat anlamına geliyor. Hidrojen teknolojine çalışan firmalar sahaya çıkmak için fırsat kollarken yıllardır araç üreten firmalar oluşturdukları marka değerlerini kaybetmek istemiyorlar.

Hidrojen ülkelerin gelişmişliklerini ve firmaların marka değerlerini ve konumlarını değiştirecek kadar önemli fırsatlar sunmaktadır. Hayatınızdan petrol ürünlerini ve karbon kaynaklı enerji yöntemlerini çıkardığınızı varsayın ve nelerin değişeceğini hayal edin.

Saygılarımızla…