Uluslararası araştırma kurumlarının dünya üniversiteleri başarı sıralaması araştırmalarını incelediğimizde üniversitelerimizin mevcut durumları “bazı üniversiteler hariç” doğrusu çok iyi görünmüyor.

Yönetimsel anlamda yaşanan bazı sıkıntılara rağmen bireysel anlamda bilimsel çalışmalarını ısrarla sürdüren akademisyenlerimizin varlığı ise geleceğe dair umutlarımızı canlı tutuyor.

YÖK’ün son yıllarda yayımlamaya başladığı değerlendirme sonuçları ve raporlar üniversitelerimizin  “ulusal” ölçekteki durumları hakkında bilgilenmemize olanak sağlıyor.

YÖK(Yükseköğretim Kurumu) 21 Aralık 2021’de üniversitelerimizdeki lisans programlarının “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu” tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre “Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi” kapsamına giren üniversitelerimizin lisans programları belli oldu.

Belirlenen bu lisans programlarında okuyan öğrenciler hem öğrencilik döneminde hem de mezun olduktan sonra çok önemli avantajlara sahip olacaklar.

AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (AYÇ)

2008 yılında kurulan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) , her tür yeterlilik için farklı ulusal yeterlilik çerçeveleri arasında bir tür çeviri aracı işlevi gören, sekiz seviyeli ve öğrenme kazanımlarına dayalı bir çerçeve olarak tanımlanıyor.

Bu çerçeve, kişilerin diploma ve sertifikalarının şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini, taşınabilirliğini arttırmaya yardımcı oluyor ve farklı ülke kurumlarının yeterliliklerinin karşılaştırılabilmesini sağlıyor.

Avrupa Birliği üye devletlerinin yanı sıra, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç (Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri), Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye (aday ülkeler), Bosna Hersek, Kosova (potansiyel adaylar) ve İsviçre olmak üzere 11 ülke AYÇ'nin uygulanmasına yönelik olarak çalışıyor.

129 PROGRAMA AVRUPA VİZESİ !

Yükseköğretim tarihimizde ilk kezTürkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu” tarafından 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi ve129 yükseköğretim programının “öğrenme kazanımlarının” kalite güvencesini sağladıkları onaylandı.

Bu durumun sonucu olarak,129 lisans programı, diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer alması hakkını kazandı.

Başka bir deyişle, Türkiye’de sadece 39 üniversitedeki 129 programa Avrupa vizesi (!) çıkmış oldu.

Bu programlardan mezun olan öğrencilerin yurtdışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme olanakları artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylıklar sağlanacak.

VE ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTELERİ…

 Avrupa Yeterlilikler Çevresi programında, kentimizin üç üniversitesi arasında “en genci” olan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) diğer üniversitelere fark atarak ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de Avrupa vizesi çıkan 39 üniversitedeki 129 lisans programının 12'si ESTÜ' den çıktı.

Dokuz Eylül Üniversitesi 11,Ege Üniversitesi 10,Atılım Üniversitesi 10,Ankara Üniversitesi 9 lisans programı ile listede yer aldı.

ESTÜ’ nün, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümleriyle listeye en fazla programı dahil edilen üniversite olması hepimizi sevindirdi.

Anadolu Üniversitesi 'nin 7 lisans programı yeterlilik çerçevesine girmeye hak kazandı. Bu kapsamda,  Edebiyat Fakültesi'nden Sanat Tarihi, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ile Eğitim Fakültesi'nden Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanların diplomalarında  artık Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logoları yer alacak.

Kuruluş temelleri 1958 yılına kadar giden ve 12 Fakülte,1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 3 Yüksek Okul,6 Enstitü (4’ü yüksek lisans ve doktora düzeyi) ve 24 Araştırma Merkezine sahip Anadolu Üniversitesi’nden sadece Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nden bazı bölümlerin listeye girebilmesi oldukça düşündürücü.

12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü ve 35 Uygulama ve Araştırma Merkezini bünyesinde barındıran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde ise sadece Kimya Mühendisliği bölümü yeterlilik çerçevesine girmeye hak kazandı.

Türkiye’de 129 devlet üniversitesi, 74 vakıf üniversitesi arasından üç üniversitemizdeki 20 lisans programının  “öğrenme kazanımlarının kalite güvencesini sağladıklarının” belirlenmesini sağlayan ve  “Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi”ne girmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum, diğer tüm bölümlere örnek olmalarını diliyorum.