Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu, bundan 4-5 yıl öncesinde kentin en gözde eğitim kurumlarından biriydi. Depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Sami Sipahi Ortaokulu’nun buraya taşınması, bölge olarak mülteci öğrencilerin çok fazla olması nedeniyle okuldaki eğitim kalitesi hızlı şekilde dibe doğru gidiyor.

Orgenaral Halil Sözer Ortaokulu velileri bu duruma isyan ediyor. Veliler bu konuda tepkilerini gösteren bir mektup hazırlayarak, bana gönderdiler. Bu mektubu Görünüm’de noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum. Eskişehir’de Eğitimi Yönetenlerin yaz döneminde bu okul veli ve öğrencilerinin çilesini bitirecek atılımları yapmasını bekliyorum.

İŞTE VELİLERİN GÖNDERDİĞİ MEKTUP

“2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Sami Sipahi Ortaokulu’nun eğitim-öğretim binasının deprem yönetmeliği gereğince depreme dayanıklı olmadığı ve bina güçlendirme çalışmalarının başlatılacağı gerekçesi öne sunularak Sami Sipahi Ortaokulu idari kadrosu ve öğrencileriyle birlikte Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu’na taşındı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibariyle binanın yıkılacağı kararı çıkınca mevcut durumu devamı bilgisine dayanarak okulların geleceği tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

Aynı seviyede öğrencilere eğitim veren bu iki kurumun aynı okul binasında eğitim –öğretim görmesi çocuklar arasında giriş çıkışlarda münakaşa, iddialaşma, zıtlaşma, sıralara ve duvarlara yazılar yazarak haberleşme, duvarların badanasının soyulması, kolonların köşebentlerinin ortaya çıkacak kadar kırılması, cam ve kapıların kırılması, akıllı tahtaların ve kalorifer peteklerinin yerinden sökülecek kadar zorlanması, ders bitişlerinde tüm kontrollere rağmen sınıf yerleşimin bozularak bir diğer okula eğitim ortamının bırakılması gibi pek çok olumsuz sahneye şahitlik ettiğimiz durumlar ortaya çıkmaktadır (Not: okul binası daha önce böylesine zarar görecek seviyede bir davranışla karşılaşmamıştır.)

Okul sıralarına hakaret ve küfür içerikli sözlerin yazılması da ayrı bir olumsuz durumdur.

Bu durumlara iki okulun da aynı düzeyde olması ve ergenlik çağındaki iki grubun birbirine üstünlük sağlama çabasından kaynaklandığı açıktır. Eskişehir’de bir başka örneği var mıdır araştırılmalıdır.

Ayrıca bu iki okulun ortaokul seviyesinde olması yedişer saat eğitim –öğretimin devam etmesinden dolayı sınıf temizliğine ayrılan süre yetersiz kalmaktadır. Sınıflarda ve tuvaletlerde hijyen sağlanması zorlaşmaktadır.

Okulda baş gösteren bu fiziki olumsuz koşulların yanı sıra aynı seviyedeki bu iki okulun aynı binayı kullanması güvenlik açısından da büyük problemlere yol açmaktadır. Okul giriş ve çıkış saatlerinde çocuklar arasında tartışma ve kavgalara sebebiyet vermektedir. Öğrencilerin çok erken saatlerde okula gelip çok geç saatlerde okuldan çıkmaları veliler çok tedirgin etmektedir. Özellikle karanlık havada okula geldikleri dönem ve karanlık havada okuldan çıktıkları dönem çok huzursuz olmaktayız. Orgeneral Halil Sözer Ortaokulundaki yabancı uyruklu öğrenci sayısının fazla olması bu huzursuzluğu bir kat daha artırmaktadır. Geçmiş dönemlerde meydana gelen özellikle okul çıkış saatlerinde yaşanan kavgalar, polise akseden olayların fazla olması da veli ve öğretmenleri çok tedirgin etmektedir.

Bir başka olumsuz durum da LGS’ye hazırlanan öğrenciler açısından yaşanmaktadır. Sınava hazırlanan gruptaki öğrenciler için önümüzdeki yıl da benzer sorunların ön görülmesi gelecek kaygısı yaşatmakta ve bu huzursuz durumda kalmaktansa sınav hazırlık sürecini başka okullarda geçirmeyi tercih ederek başarılı öğrencilerin de okulu terk etmesine sebebiyet vererek okuldaki öğrenci potansiyelini eritmektedir. Orgeneral Halil Sözer ortaokulu bölgenin önde gelen başarılı okullarından biriyken hem yüksek oranda göçmen öğrenci sayısının %25 civarında olması hem de akademik başarısı yüksek öğrencilerin artık okulu terk etme isteği okulun her anlamda gözden düşmesine ve he öğretmenler hem öğrenciler açısından motivasyon kaybına sebep olmaktadır. Benzer durum Sami Sipahi Ortaokulu için de geçerlidir. Okul kampüsünü iki okulun da kullanmasına karşın fiziki ve maddi külfetlerin sadece Orgeneral Halil Sözer ortaokuluna bırakılması da cabasıdır. Her iki okulun da öğrencilerinin bu olumsuz durumdan bir an önce kurtulması için gerekli adımların atılarak Sami Sipahi Ortaokulunun en kısa zamanda başka bir ilkokul okul binasına taşınması öncelikli düşünülmesi gereken bir çözüm yolu olabilir. Saygılarımızla.

Yukarıda bahsedilen olumsuz durumların göz önüne alınarak Sami Sipahi Ortaokulunun kendi adres bölgesinde bulunan bir ilkokul seviyesindeki okulla birleştirilmesinin her iki okul öğrencileri ve velileri adına yaşanacak mağduriyetin önüne geçilebileceğini düşünmekteyiz.”

Maalesef Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu eğitimde dibe gidiyor. Eskişehir Milli Eğitim'ine yönetenler sadece seyrediyor.