Av. Duygu Akçardak

Tüm Makaleleri

Av. Duygu Akçardak

Çamaşır Makinesi Televizyon Haczedilmeyecek

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 1999 depreminden sonra yayınlanan “Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi” kitapçığını Kahramanmaraş merkezli depremin ardından gözden geçirilmiş baskısıyla 21.02.2023 tarihind...

Noterler Tarafından Düzenlenen ‘Taşınmaz Satış Sözleşmeleri’

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11.01.2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Arabuluculuk  

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı ya da elbirliği ile mülkiyete konu olan taşınmaz veya taşınır mallarda paydaşlar arasındaki birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirerek, kişisel mülkiyete geçmeyi...

Kamulaştırma Mevzuatında Değişiklikler  

Belediye Mevzuatı ile ilgili de önemli değişiklikler içeren 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nin 26 Kasım 2022 tarih ve 32025 sayılı nü...

Çevre Danışmanlık Firmaları  

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 01.11.2022 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle, 30 Temmuz 2019 tarihli ve 30847 sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri H...

Tüketici Hakem Heyetleri

Tüketici işlemleri ile tüketicilerin satın aldıkları ürünlerle ilgili uyuşmazlıkları karara bağlayan kurumlar olan Tüketici Hakem Heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenle...

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

Haberes Dergisinin 2022 yılı Temmuz ayında yayımlanan sayısında yer alan “Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı” hükümlerinde yapılan değişikliklerin yer aldığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeli...

Çocukların İcradan Teslimi Sona Erdi

Yönetmeliğe göre, Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararları, icra müdürlükleri tarafından değil, Adalet Bakanlığınca kur...

Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı

Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili hükümler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48. maddesinde düzenlenmiştir.