Süllü, açıklamasında, “Veteriner hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri ücret düzenlemelerine kavuşmaları ve şiddet olaylarına karşı caydırıcı önlemlerin alınması başta olmak üzere, mesleklerini sürdürürken karşılaştıkları sorunların belirlenmesi; gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır” dedi. Veteriner hekimlerin, toplum sağlığını koruma, hayvanların sağlığını sağlama, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini temin etme gibi önemli görevleri üstlendiklerine dikkat çeken Süllü, “Halk sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı için önemli görevler üstlenen veteriner hekimler, sağlık hizmetleri sınıfında olmasına karşın doktor ve diş hekimlerine sunulan bazı haklardan muaf tutularak özlük hakları bakımından ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Geçmişte sağlık mensuplarına ödenen ücretler ile veteriner hekimlere ödenen maaşlar hemen hemen aynı düzeydeyken günümüzde veteriner hekimlere daha düşük maaşlar ödenmektedir” dedi. Emekli uzman veteriner hekimler, emekli uzman tabip ve diş hekimlerinden yaklaşık olarak 21.000 TL daha az, emekli veteriner hekimler de emekli pratisyen tabip ve diş hekimlerinden yaklaşık olarak 16.000 TL daha az maaş almakta olduğunu söyleyen Süllü, “Kamu sağlığı hizmeti veren meslek gruplarında böyle bir maaş farkının ortaya çıkması, daha düşük maaş alan veteriner hekimlerin mesleki güdülenmelerini olumsuz yönde etkilemekte” olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, veterinerlerin görevleri sırasında şiddet vakaları ile karşı karşıya kaldıklarını da belirten Süllü, “Veteriner hekimlerin, ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamı dışında bırakılması da ciddi mağduriyetler yaşamalarına yol açmaktadır” dedi. Araştırma önergesinde ek olarak, veteriner hekimlerin mesleki isteklendirilmelerini artırmak adına proje tazminatı gibi haklardan da faydalanamamaları ve şiddet vakalarında yeterli korumaya sahip olmamaları da önemli bir sorun olduğu kaydedildi.

Hamamcı'dan Gürcan'a ziyaret Hamamcı'dan Gürcan'a ziyaret

Veteriner hekimlerin Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutlayan Süllü, sağlık veteriner hekimlerin mesleklerini daha iyi koşullarda sürdürebilmeleri için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti. Özlük haklarının iyileştirilmesi, ücret düzenlemelerinin yapılması ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınabilmeleri amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerektiğini belirten Süllü, Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergeyle, veteriner hekimlerin haklarını korumak ve mesleklerini daha iyi şartlarda icra edebilmeleri için gerekli adımların atılmasını amaçladığını sözlerine ekledi.

Editör: Ayhan Aydıner