Konferans öncesinde ESOGÜ Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi’nde, TTK tarafından bağışlanan kitaplarla oluşturulan ‘Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı’nın açılışı gerçekleştirildi. “Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşme Süreci” konulu konferansın açılışında konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Milli Mücadelenin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyet’in kurulmasıyla, Türk milletinin uzun ve şanlı tarihinde yepyeni bir sayfa açıldığını ve Cumhuriyetle birlikte ülkenin tüm kurumları yeniden yapılandırılırken, tarihi iyi bilmenin ve ondan dersler çıkarmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk tarihinin bilimsel esaslarla araştırılarak, tüm yönleriyle ortaya konulması gerekliliğinin ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Çolak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır’ sözünü hatırlattı. Bu gereklilikten hareketle yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla, 1930 yılında Türk Tarihi Tedkik Heyeti’nin oluşturulduğunu, 1931 yılında ise Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti adıyla teşkilatlanmaya gidildiğini dile getiren Prof. Dr. Çolak, Türk Tarih Kurumu’nun bugüne kadar yaptığı üstün nitelikli çalışmalarla Türk tarih ve kültürüne ışık tutarak, genç nesillere tarih bilinci kazandırılmasına kıymetli katkılar sağladığını ifade etti. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu günlerde, TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen’i ESOGÜ’de misafir ederek, öğrenci ve akademisyenlerle buluşturmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Çolak, ESOGÜ Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi’ne önemli sayıda kitap bağışlayarak, Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı oluşturulmasına sağladıkları katkılardan dolayı da Prof. Dr. Yüksel Özgen’e teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, ‘Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşme Süreci’ konulu konferansında; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının anlamını, Cumhuriyete giderken ülkemizin geçirdiği süreçleri, bu sürecin en önemli planlayıcısı ve aktörü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi şartlarda yetiştiğini ve hangi motivasyon, duygu ve düşünceler ile modern Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaştığımızı anlattı. Açılışa ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ile yöneticiler katıldı.

Editör: Ayhan Aydıner