19 Mayıs Ve Çanakkale Zaferi Programdan Neden Çıkarıldı? 19 Mayıs Ve Çanakkale Zaferi Programdan Neden Çıkarıldı?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehirlilere daha iyi hizmet verebilmek için hizmet içi eğitim programlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda “Risk Yönetimi Faaliyetleri Eğitimi” düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan 56 personelin katıldığı eğitimde; Kamu İç Kontrol Standartları gereğince; Büyükşehir Belediyesi’nin amaç ve hedeflerine ulaşması, faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynakları korunması, yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini olumsuz yönde etkileyebilecek riskleri belirlemek, değerlendirmek ve etkilerini azaltmak üzere bilgiler verildi.

Editör: Ayhan Aydıner