Miniklerin Karne Sevinci Miniklerin Karne Sevinci

Tuncer Çor  yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Son 10 gündür Anadolu Üniversitesinde “En Son Babalar Duyar” TV dizisi gibi bir olay yaşanmakta Resim İş Öğretmenliği bölümü bazı gerekçeler gösterilerek kapatılmak isteniyor. 
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Mezunu olmaktan gurur duyduğum Anadolu Üni. Eğitim fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümünü kapatma kararı almış. El insaf. Okulun değişik bölümlerden oluşması öğrencilerin geniş görüşlü olmasına değişik alanlara duyarlı olmalarına ortam yaratmıştır. Her yıl açılan sergiler kültürel ve sanatsal etkinlikler hem öğrencilerin başarılarını birbirini tanıtma mesleki görüş yaratıp branşlar arasında etkileşim oluşturup kent kültürüne katkı sunan bir bölümdür resim bölümü. Resim iş öğretmenliği bölümü bir bütün olarak değerlendirildiğinde oldukça başarılıdır. Eğitim fak. Resim öğretmenliği bölümünün ülkemizin Eğitim alanına katkıları saymakla bitmez. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan binlerce öğretmen üniversitelerde akademisyenler ve özel sektörde çalışan binlerce mezun. Gelelim Kayyum Dekanlığın ve rektörlüğün kapatma gerekçelerine. Burada amacın üzüm yemek değil bağcığı dövmek gibi niyet okuyoruz. Gerçi yetkililer bu bir kapatma değil öğrenci alımını durduruyoruz diyorlar. Bu örtülü kapatmak demektir ortalama zekâya sahip ola herkes bunun kapatma olduğunu anlar. Mekânlarınız çok yer kaplıyor deniliyor. Adı üstünde sanat eğitimi bu tabi ki geniş alanda çalışmalar yapılıyor. Bölüme ayrılan alanın Dekanlığa tahsis edileceği söyleniyor. Küçük alanlarda çalışma ve üretmek zordur. Çünkü bu insanlar büro işi değil sanat yapıyorlar. Bölüme başvuru az diyorlar. Ancak yapılan araştırmalar böyle demiyor. Kendi alanında 5.sırada başvuru. Ayrıca YÖK'ün Eğitim fakültelerinde 800.000 barajı getirmeleri nedeniyle Tüm üniversitelerin Eğitim fakültelerinde aynı sorunu görmek mümkün. Ayrıca bölümde az öğrenci olduğu söyleniyor. Böyle bakacak olursak ülkede birçok eğitim kurumunu kapatmak gerekiyor. Çok mantıklı bir gerekçe değil. En önemlisi de mezunlarınız atanamıyor diyorlar. Bence bunun altını iyi doldurmak gerekir. Bugün ülkemizde 200 aşkın devlet özel ve vakıf üniversiteleri var. Bu üniversitelerinin yarısına yakınında sanat eğitimi veren okullar var. Bu okullar her yıl mezun veriyor. Birde olayın diğer boyutuna bakmak gerekir. İlk ve ortaöğretimde görsel sanatlar sanat eğitimi gibi derslerin ders saatlerinin az oluşu vb nedenler göz önünde bulundurulduğu zaman atanamama nedeni açıkça ortadadır. Niteliksiz eğitimi reva görenlerden öğrenciye, öğretim görevlisine sorulmadan karar alanlardan alacaklıyız.  Özetle Kayyum Dekanlığın ve Rektörlüğün ve YÖK' ün verdiği veya vereceği karar Tarih sayfasına kara bir leke olarak yazılacaktır."

Editör: Ayhan Aydıner