Köksal yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Hemşirelik mesleği toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisiyle, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü bir meslektir. Toplumumuzun hak ettiği güvenli ve nitelikli bakımın garantisi, 24 saat kesintisiz çalışma, fazla mesai, güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunan ekibin içinde yaklaşık 170 bin kişi ile en büyük çoğunluğu oluşturan hemşirelerdir. Nitelikli bakımın olmazsa olmazı, gerçek anlamda hem hizmeti alan toplumu, hem de hizmeti sunan sağlığın her kademesinde aktif görev alan hemşireler; din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bireye, aileye ve topluma sağlık ve bakım hizmeti sunmaktadır. Hemşirelik, bu ekip hizmetinin olmazsa olmaz ve en temel unsurlarındandır. Hemşirelerimiz ülkemiz sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çabalarımızda giderek önem kazanan bir role sahiptirler. Dünya’yı değiştiren pandemi ile mücadelede şüphesiz ki hemşirelerin emeği çok fazlaydı. Salgın ile mücadelenin ön saflarında yer alıp, gecesini gündüzüne katarak milletimizin ve ülkemizin bu salgını en az hasarla atlatması için yoğun gayret gösteren hemşirelerimizin her şeye rağmen görevlerini özveriyle yürüttükleri bilinmekte ve görülmektedir

Hemşirelerimiz için taleplerimizi buradan dile getiriyoruz;

1-      Taban ve Teşvik ek ödemelerinin arttırılması ve emekliliğe yansıtılması

2-      Hemşirelik görev tanımının revize edilmesi

3-      Nöbet ücretlerinin arttırılması

4-      İdari İzin günlerinde görev yapan sağlık çalışanların nöbet izni ve nöbet ücreti verilemesine yönelik sorun kaldırılmadı

5-      Giyim yardımının “Kişisel Koruyucu Ekipmanı” adı altında yasalaştırılması

60 yaş üzeri erkekler alzaymırı örgü örerek yeniyor 60 yaş üzeri erkekler alzaymırı örgü örerek yeniyor

6-      Palyatif ve Anjiyo birimlerinde görev alan sağlık çalışanlarımızın diğer özellikli birimler gibi teşvik ek ödemeden yararlandırılması

7-      Aile sağlığında çalışan sağlık çalışanlarımızın ek ödeme oranlarının arttırılması

Çözümün tek adresi Sağlık Sen ailesi olarak sağlık çalışanlarımızın haklarının teslimi noktasında kararlılıkla sendikal mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, mukaddes rolü üstlenerek sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin '12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı tebrik eder sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."

Editör: Ayhan Aydıner