CHP’li Çakırözer: “AKP’nin beceriksizliğinin bedelini Eskişehir çiftçisine ödetemezler” CHP’li Çakırözer: “AKP’nin beceriksizliğinin bedelini Eskişehir çiftçisine ödetemezler”

2004 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan maddeye göre yıllardır sorumluluğun Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu hatırlatan Başkan Albayrak, büyükşehir belediyesi ekibinin 20 yıl sonra dahi olsa Eskişehir’i ilgilendiren böylesi hayati bir konuyu hatırlamalarını olumlu karşıladıklarını söyledi. Albayrak açıklamasında şunları kaydetti:

“Sakaryabaşı’ndan getirilecek suyun Eskişehir’imiz için öneminin farkındayız ve bu bağlamda her türlü desteğe vermeye hazırız. Lakin bazı şeyleri hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı “Büyükşehir Belediye Kanunu”nun, Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. Madde r bendinde  “Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek” olarak belirtildiği üzere, içme ve kullanma suyu temini amacıyla gerekli baraj, regülatör, iletim hattı vb tüm tesisleri yapmak, yaptırmak ve işletmek büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu minvalde, Eskişehir’imize Sakaryabaşı Kaynaklarından içme ve kullanma suyu temini ile ilgili olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca imzalanmış olan protokol Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın olumlu görüşlerinin alınmasının ardından, DSİ Genel Müdürlüğümüzce 29.11.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Bu anlamda, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 14.09.2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen “Sakaryabaşı Kaynaklarından Eskişehir İline İçmesuyu Temini Planlama Raporu Yapımı” işinin sözleşmesi 03.11.2021 tarihinde imzalanarak, 12.11.2021 tarihi itibarıyla işe başlanmıştır. Süre uzatımlı olarak Planlama Raporu çalışmalarının, 01.09.2024 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Planlama Raporunun onayı ardından, yatırım programında yer alan “Eskişehir İline Sakaryabaşı Kaynaklarından İçme suyu Temini Proje Yapımı” süreci sorunsuz şekilde akışında devam etmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen ve uygulanan tüm Teknik Şartname, Yönetmelik, Genelge vb. mevzuatta belirtildiği şekilde, Planlama Raporu hazırlanması süreci, maksada (İçme suyu, Sulama, Enerji, Taşkın) uygun olarak, Harita, Rasat, Hidroloji, Toprak Kaynakları, Tarımsal Ekonomi, Kamulaştırma, Mühendislik Jeolojisi, Doğal Yapı Gereçleri, Laboratuvar, İçme suyu ve Arıtma, Çevre ile Planlama gibi birçok disiplini ve çalışma alanını içeren, arazi ve büro çalışmaları ile toplanan verilerin değerlendirilerek, farklı alternatiflerin ayrıntılı çalışıldığı ve maksadı karşılamaya yönelik teknik ve ekonomik olarak yapılabilir en uygun alternatifin belirlendiği bir süreçtir.

Sakaryabaşı kaynaklarına 12 km isale hattı ve Sakaryabaşı kaynaklarından 65 km daha büyük çaplı isale hattı öngörülmüştür. Toplam proje maliyeti 2024 yılı fiyatları ile 14 milyar TL’dir.

  “BU ZAMANA KADAR AKLINIZ NEREDEYDİ?”

Bu bilgiler doğrultusunda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 20 yıldan bu yana sorumluluğu alanında olmasına rağmen tek bir adım dahi atmadığı süreci yürütmediğinden, DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar süreç eksiksiz şekilde yürütülmüştür. Tüm rapor, bilgi ve belgeler hazırdır.  Büyükşehirden kaynaklanan sebepten dolayı her ne kadar geç kalınmış olsa da bu konu siyaset üstü bir meseledir. Eskişehir’imizin geleceği için üzerimize düşen ne varsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Süreç sorunsuz şekilde devam etmektedir. Sözde değil, özde çalışıyoruz.”

Editör: Ayhan Aydıner