Yeşiltepe Yaşam Merkezi Açıldı Yeşiltepe Yaşam Merkezi Açıldı

Konsey, şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, değişime açık olma, insan hakları, sürdürülebilirlik, sağlam mali yönetim, yetkinlik, verimlilik ve duyarlılık ilkelerini uygulayan kurumları hizmetlerinde birer marka olarak ilan etmektedir. 
Türkiye’de söz konusu özellikleri nedeniyle Avrupa Konseyi, Büyükşehir Belediyeleri arasında 2023 yılı için Ankara ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerini “Demokratik Yönetişim ve Yenilikçilikteki Mükemmeliyet Merkezleri” olarak ilan etti.  

Editör: Ayhan Aydıner