Evrim Sabur yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Geçtiğimiz günlerde Diyanetin internet sitesinde yer alan ‘Aile ve Dini Rehberlik’ bölümünde, aile ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verildi. ‘Kadının çalışması eşinin iznine mi bağlıdır?’ sorusuna Diyanet’in yanıtı karanlık zihniyetlerine yakışır şeklinde oldu. Diyanetin yanıtı şöyle idi : ‘İslam, evlilik hayatında kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında birtakım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Buna göre koca ekonomik gücüyle orantılı olarak eşinin mesken, nafaka, giyim-kuşam gibi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Nafaka temin etme sorumluluğu kocaya ait olduğundan kadının çalışma zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte, İslam’a göre kadın kural olarak ev içinde ve dışında çalışabilir; ailesinin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına yardımcı olabilir. Fakihler, ilgili ayetlerden hareketle kadının kocasının meşru isteklerine itaat etmesini gerekli görmüşlerdir. Bu çerçevede kadının çalışması da eşinin iznine tabidir.’ Kadın düşmanlığını her seferinde alenice açıklayan, amaçları kadını toplumsal hayattan çekmek, evle koca arasında bir yaşamı tahayyül eden, bu zihniyetin karanlığına teslim olmayacağımız bilinsin isteriz. Kadınlar hayatın her alanında üretmeye, isterse iş hayatında, isterse de ev yaşamında nasıl yaşayacağına kendi karar verir. Biliyoruz ki bugün siyasi iktidarın sorumlu olduğu ekonomik krizle birlikte, çalışmazsa iyice yoksulluk girdabına girecek olan kadınlar, öyle ki yaşanan kriz bahanesiyle de ilk işlerine son verilen, üretimden koparılanlar oluyor. Hal böyleyken sanki her şey güllük gülistanlık gibi yaptığınız ve içinde bulunduğumuz yoksulluğu manipüle ettiğiniz bu safsata açıklamalara bizler kadın mücadelemizi ve dayanışmamızı yükselterek cevap vereceğiz. Yapılan bu fütursuz açıklamalar kadınları toplumsal yaşamdan uzaklaşmanın, köle zihniyetinin kılıfıdır, fakat cevabımız nettir. Diyanet susacak, Kadınlar Konuşacak!”

 

‘100 Yılın Göstergeleri’ Büyükerşen’e Takdim Edildi ‘100 Yılın Göstergeleri’ Büyükerşen’e Takdim Edildi

                                               

Editör: Ayhan Aydıner