Arslan verdiği önergede Bakan’a şu soruları yöneltti    

1-Söz konusu protokolün 20’inci maddesi; “Protokolün; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine Bakanlığının uygun görüşlerinin alınmasının ardından yürürlüğe gireceği” hükmündedir.

Bu hükme göre yaklaşık 3,5 yıl önce imzalanan protokol “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine Bakanlığının” uygun görüşlerine hangi tarihte sunularak iş ve işlemlere başlanılmıştır?

2-Protokolün 19’uncu maddesi; “İş bu protokolün 3. Maddesinde yer alan işlerin inşaatı, projenin T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım programı ile ilişkilendirilmesini müteakip yapılacaktır” hükmündedir.

Bu bağlamda;

a)    Söz konusu içme, kullanma ve endüstri suyunun sağlanması ile ilgili raporlar ve projeler hazırlanarak tamamlanmış mıdır? Tamamlanma tarihi nedir?

b)   Rapor ve projeler tamamlandıysa T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmuş mudur? Sunulma tarihi nedir?

CHP'li Arslan Bakan Özhaseki'ye Gündoğdu'yu Yine Sordu CHP'li Arslan Bakan Özhaseki'ye Gündoğdu'yu Yine Sordu

c)    Söz konusu rapor ve projeler sunulmuşsa Yatırım Programları ile İlişkilendirilmesi sağlanmış mıdır? Sağlanmadıysa gerekçesi nedir?

d)   Aradan geçen yaklaşık 3,5 yıla rağmen rapor ve projeler tamamlanmamışsa, bunun gerekçesi nedir?

3-Eskişehir’imiz için elzem olan, Sakarbaşı kaynaklarından suyun ilimize getirilmesi hususunda projelerin tamamlanarak, bu projelere uygun içme suyu tesislerinin inşaatına ne zaman başlanılması planlanmaktadır? Projenin yaklaşık maliyet tutarı ne kadardır?  

Editör: Ayhan Aydıner