“Yenikent’e Motokros Alanı Yapacağız” “Yenikent’e Motokros Alanı Yapacağız”

İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Ahlak; İnsani ilişkilerde iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olarak adlandırdığımız değer yargılarıdır. Ahlak sadece cinsellik değildir. Ahlak, ekonomide, siyasette, ticarette, eğitimde, dini yaşayışta ve yaşadığımız her alanda lazım olan etik değerlerimizdir. Ülkemiz sorunlarının temelini ahlaksızlık oluşturmaktadır. Son yıllarda ülkemizde ahlaki ve milli değerler alanında büyük bir yozlaşma ve savrulmanın neticesinde sorumsuz, vicdansız, dikkatsiz, umursamaz hoyrat bir toplum haline geldiğimize hep birlikte şahit olmaktayız. 
Ahlaki değerlerde meydana gelen yozlaşma her şeyi mubah sayan bir zihniyetin oluşmasına neden olmakta olup, bu nedenle ülkemizde gün geçtikçe suç işleme oranları artmaktadır. Özellikle cinayet, tecavüz, hortumculuk, dolandırıcılık, rüşvet, adam kayırma, uyuşturucu madde kullanma, fuhuş, haksız kazanç, İslam dini üzerinden getirim elde etme gibi suçlarda önemli derecede artışlar görülmektedir. Son yıllarda ülkemize gelen mülteci akınları sonucunda örf ve âdet, geleneklerimiz, göreneklerimiz ve ahlaki değerlerimiz büyük ölçüde yara almakta ve toplum hızla değerlerinde uzaklaşmaktadır. Nitekim geldiğimiz noktada ülkemizin yolsuzlukta mücadelede dünyada 101. Sırada gösterilmesi düşündürücüdür. Ahlaksız ve etik kuralsız bir toplum çürük bir toplumdur. Ahlaki çürümüş bir toplum tükenip yok olmaya mahkûmdur. Temiz toplum inşa etmek için elbette kanuni, sosyolojik boyutları incelenmeli fakat bütün bunların üstünde ahlaki boyut gelmektedir. Nitekim sevgili peygamberimiz “Ben güzel ahlaki tamamlamak için gönderildim” diyerek bir toplumda ahlakın ne kadar kutsal olduğunu göstermiştir.  Ülkemizin kurtarıcısı Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN şu veciz sözü manidardır; 'Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa memleketin yıkılması kaybolması kaçınılmaz bir sondur.'  Cumhuriyet ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür. Bir millet, zenginliği ile değil ahlak değerleri ile ölçülür. Eğitimde ilk önceliğimiz ahlak olmalıdır. Ülkemizin geleceği ancak ve ancak vicdanı hür, irfanı hür ve ahlaklı nesiller yetiştirmekle vücut bulacaktır. "   
                                          

Editör: Ayhan Aydıner