banner112
banner105

Hem vasiyetname hem de miras sözleşmeleri şekle bağlı işlemler olup; bunların geçerli olabilmeleri için kanunda gösterilen şekil şartlarına uyulması şarttır. Vasiyetnamelerin şekle bağlı kılınmasının en önemli sebebi vasiyetçiyi tedbirli davranmaya yöneltmesidir. Diğer bir faydası da vasiyetnamenin açık ve kesin hale getirilmesidir. Miras bırakanın son arzularının açık ve tam olarak bilinmesi gerekir. Kanunumuz üç türlü vasiyetname şekli kabul etmiştir. Bunlar; el yazılı vasiyetname, resmi vasiyetname ve sözlü vasiyetnamedir. Vasiyetname yapacak kişi bu üç şekilden birine uymak zorundadır. Vasiyetname şekillerinden sözlü vasiyetname ancak olağanüstü haller için kabul edilmiş olup, istisnai nitelik gösterir. El yazılı vasiyetname, yapılması kolaydır ve yapan için masraf gerektirmez; çünkü noter senedine ve tanığa gerek yoktur. Bu tür vasiyetnamenin sakıncaları da vardır. Bunların başında, kolayca yok edilebilmesi gelir. Diğer bir sakınca da, vasiyetnamenin etki altında kalınarak devamlı olarak değiştirilebilir olmasıdır. El yazılı vasiyetnamenin şartları; bütün vasiyetnamenin başından sonuna kadar, vasiyetçinin el yazısı ile yazılmış olması şarttır. Diğer bir şart; vasiyetçi ölüme bağlı tasarruf yapmak amacını izlemelidir. Diğer şart; tarih şartıdır. Tarihin vasiyetçinin el yazısı ile yazılmasını Kanunumuz şart kılmıştır. Diğer bir şart; imza şartıdır. İmza el yazılı vasiyetnamenin esaslı bir unsurudur. Resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetnameye göre, ispat bakımından kuvvetli bir delil sağlar. Resmi vasiyetnamenin bir faydası da, okuma yazma bilmeyenler yazılı vasiyetname yapamadıkları halde resmi vasiyetname düzenleyebilmektedirler. Resmi vasiyetname, resmi memur (uygulamada Noter) tarafından düzenlenir ve iki tanık bulunması da zorunludur. Resmi vasiyetname yapılış safhaları şu şekildedir; vasiyetçi son arzularını resmi memura (Notere) bildirir. Bildirim yazılı veya sözlü olabilir. Resmi memur, vasiyetnameyi vasiyetçinin arzu ve iradesine uygun şekilde açık hale getirir. Vasiyetçi, yazılı metni inceler, arzu ve iradesine uygun bulursa imzalar. Vasiyetçinin el yazısı ile imzalaması şarttır, mühür veya parmak basmak geçerli değildir. Vasiyetçiden sonra resmi memur da tarih koyarak imza eder. Ardından vasiyetçi, vasiyetnameyi okuduğunu ve bunun arzu ve iradesine uygun olduğunu resmi memur ve iki tanık önünde beyan eder. Tanıklar da vasiyetname altına şerh vererek bunu imza ederler. Sözlü vasiyetname istisnai nitelikte bir vasiyet şeklidir. Sözlü vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için Medeni Kanunumuza göre bulunması gereken şekil şartları; vasiyetçinin gerek el yazılı, gerek resmi vasiyetname yapamayacak durumda bulunması şarttır. Olağanüstü bir durumun bulunması şarttır; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık ve savaş. Hastalık halinde bu hastalığın salgın veya bulaşıcı hastalık veya ağır bir hastalık olması gerekir. Ancak vasiyetçinin böyle bir hastalığa tutulmuş olması şart değildir. Resmi vasiyetname yapacak kişilerin hastalanması veya salgın hastalık sebebiyle o yere gelememeleri ve ayrıca vasiyetçinin de el yazısı ile vasiyetname yapmak iktidarından yoksun bulunması gerekir. Bu sebeple sözlü vasiyetname oldukça istisnai durumlarda yapılabilir. Bu tür vasiyetnamenin yapılış safhaları ise şu şekildedir; miras bırakanın sözlü beyan ve tasarruflarının tanıklar tarafından hemen yazılması ve bunun vakit geçirilmeden hâkime tevdii gerekmektedir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol