banner224
Gürler Koçak
Gürler Koçak
Hukuk Köşesi
Yazarın Makaleleri
Mal paylaşılmadan boşanılabilinir mi?
Günümüzde çok yaşanan bir süreç boşanma. Boşanmanın bir biçimi de anlaşmalı boşanma.Taraflar çocukların velayeti nafaka maddi ve manevi tazminat konularında anlaştıkları takdirde boşanma çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor...
YENİ MALİKİN İHTİYACI SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI
Üstü kapalı ev ve işyerlerini satın alan yeni malikin söz konusu işyeri yahut eve ihtiyacı olması halinde Borçlar Kanunu 351.maddesinde ifadesini bulan yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açacaktır. 'Madde 351 - Kiralananı sonradan...
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ BOYUTU
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak hemen her konuda toplumsal hastalığımız. Çoğu zaman insanlar hiç okumadıkları kitaplar hiç izlemedikleri filmler hiç duymadıkları sözler üzerinden kamplaşmayı siyasi kutuplaşmayı ve taraf olmayı...
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA SUÇU VE CEZASI
Her ne kadar pek çok mecrada alkollü iken araç kullanılmaması konusunda pek çok yayın yapılsa da halen alkollü iken araç kullanıldığını müşahede etmekteyiz. Kanun koyucu alkollü araç kullanımı konusunda önce ticari araç ve hususi araç...
YENİDEN İNŞA VE İMAR NEDENİYLE FESİH
Kiralanan ev ya da dükkan zaman içinde aşırı eskiyebilir yahut bu gayrimenkulün  yıkılıp yeniden bir bina yapılması gerekebilir. Böyle bir durumda kiracının söz konusu binayı boşaltması mecburiyeti ortaya çıkabilir. Kanun koyucu böyle...
CORONADAN BUNALAN KİRACIYA İYİ HABER
Coronavirüs kapsamında pek çok sektör kısıtlama tedbirlerinden etkilenmiş olsa da kimi sektörler için bu tedbirler ağır bir şok niteliğinde oldu. Lokantalar, kafeler, oteller, otoparklar, eğlence mekânları, otogardaki yazıhaneler, otobüs...
İHTİYAÇ SEBEBİ İLE TAHLİYE DAVASI
İhtiyaç sebebi ile tahliye davası kiralayan ya da malikin kiralanana ihtiyaç duyması sebebi ile söz konusu gayrimenkulü tahliye etmesi istemine dayanır. Bu ihtiyaç kiralayanın eşi, alt soyu ve üst soyu ya da yasa gereği bakmakla yükümlü olduğu...
UZUN SÜREN KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ
 KİRA TESPİT DAVASI Kira bedeli belirlenmiş olmakla birlikte uzun süren kira sözleşmelerinde kiranın aynı kalması hatta enflasyon oranında artması dahi bazen hakkaniyetli sonuçlar doğurmaz.Özellikle ülkemiz gibi enflasyonist etkilerin...
KİRA SÖZLEŞMESİNDE DEPOZİTO
Kira sözleşmesinde depozito konusu özellikle depozitonun nasıl değerlendirileceği önemli bir konu haline gelmiştir. Öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki kiraya veren kiracısından depozito alabilir. Depozito yani Güvence bedeli kira akti ile birlikte...
  ÖDENMEYEN KİRA BEDELİ SEBEBİ İLE KİRACININ MALINA HAPİS UYGULANMASI
Kiracı kira bedelini ödemediği takdirde kiraya veren kiracının kullandığı ve döşemede kullandığı mallar üzerinde hapis hakkını kullanabilir.Kiracı kira bedelini ödemediği takdirde ihtar çekilerek 30 gün içinde kira bedelini ödemesi...
ERKEN TAHLİYE DAVASI
KİRACI'NIN KİRA SÜRESİ DOLAMADAN KİRALANANI BOŞALTMASI - ERKEN TAHLİYE DAVASI Kiracı kiralananı dilediği tarihte boşaltamaz.Örneğin 1 yıl için kiraladığı bir kiralananı 3 ay sonra tahliye ederek anahtarın apartman yöneticisine bırakarak...
ESKİ KİRACILARA KÖTÜ HABER
Türk Borçlar Kanunu 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce konut ve üstü kapalı i̇ş yeri kiraları için, 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun uygulanmaktaydı. 6570 Sayılı Gayrimenkul...
KİRA SÜRESİ BİTİNCE KİRA İLİŞKİSİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERER Mİ?
Eğer kira ilişkisi konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin ise bu takdirde kira süresinin bitmesi ile kira akti kendiliğinden sona ermez! Genellikle kırtasiyecilerde satılan matbu kira kontratlarını dolduran kiracı ve kiraya verenler bu matbu...
KİRACININ KİRALANANA ZARAR VERMESİ SEBEBİ İLE TAZMİNAT VE TAHLİYE DAVASI
Kiracın kiralanana zarar vermesi veya hor kullanması sebebi ile kiraya veren tahliye ve tazminat davası açabilecektir. Bu durum Türk Borçlar Kanunun 316 maddesi 114. Maddesi ve ve 49.maddesinde düzenlenmiştir. Madde 316 - Kiracı, kiralananı, sözleşmeye...
KİRACINIZ KİRAYI ÖDEMİYOR İSE NE YAPMALISINIZ
Kiracının kirayı ödememesi halinde bizim yasamız kiralayana 2 seçenek sunmaktadır. Seçeneklerden ilki 1- Noter aracılığı ile yahut doğrudan kendiniz telgraf iadeli taahhütlü mektup telepost gibi vasıtalarla kiracıya kira borcunu ödemesi...
Maganda Kiracıya Kötü Haber
Dükkan sahibine ev sahibine söven veya tehdit eden yada diğer apartman sakinlerine huzur vermeyen onlara saldırgan davranışlarda bulunan kiracı derhal tahliye edilebilir. Türkiye'de maganda kiracılar hakkında hiçbir şey yapılamayacağı...