banner72
banner75
banner78
banner79
banner47

Bu haber kez okundu.

“ESKİŞEHİR’DE ORTAK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ ZAYIF”

Göreve geldiğiniz günden beri yaptığınız çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verir misiniz?

-Göreve gelirken iki şey söylemiştik. İhracat ve mesleki eğitim. Bunlar olmazsa olmazlarımızdı. Bu iki konuda mutlaka şehrimize bir eşik atlatmak zorundayız. Çünkü gelecekte var olacak ve şehrimizi daha büyük bir çekim merkezi haline getireceksek bu konuda yapmamız gerekenler vardı. Bunlar için çalışmaya hızla başladık. İşgücü Piyasası Analizi verilerine göre, Eskişehir’de en fazla istihdam edilen meslek grubu ‘tesis ve makine operatörleri ve montajcılar’ olsa da açık işlerin mesleklere göre dağılımında yine açık iş sayısı ile ‘imalat ve makine ile ilgili işçiler’ ilk sırada yer alıyor. Sanayide yapılan birebir görüşmelerde, şehrimizde okuyan meslek lisesi veya teknik lise öğrencilerinin sanayide çalışma eğiliminde olmadıkları belirtilmiş; öğrencilerin ya üniversiteyi hedefledikleri ya da hizmet sektöründe çalışmayı tercih ettikleri ifade edilmiştir. Bu görüşmelerde üniversitelerin, meslek ve teknik liselerin ders programlarının sanayinin ihtiyaçlarına göre oluşturulmadığı, öğrenci ve gençlerin meslek edinme bilinçlerinin zayıf olduğu ve dolayısıyla ilde ‘mesleksizlik sorunu’ olduğu görüşü ileri sürülmüştür. Nitelikli işgücü eksikliğinin bölgeye olan en büyük etkileri ise işletmelerin verimliliğini ve maliyetlerini olumsuz etkilemesi, niteliksiz işgücünün nitelikli hale getirilebilmesinin zaman kaybına yol açması ve işletmeler arası işgücü rekabetine neden olarak söz konusu sektörlerin kapasite ve büyüme potansiyeline zarar vermesidir. Şüphesiz sanayimizin en önemli ihtiyaçlarının başında nitelikli eleman temini geliyor. Bu ihtiyacın farkında olan Odamız, bu ihtiyaca cevap vemek amacı ile Mesleki Eğitim Merkezi projesini geliştirmiştir. BEBKA ve Bakanlık tarafından onaylanan projenin amacı; Bölgede faaliyet gösteren KOBİ’lerin uluslararası rekabet güçlerini artırmak için en ciddi sorunların başında gelen kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması, üretimde kalite ve verimliliğin yükseltilmesi, kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde engelli ve kadın istihdamı ile çocukların teknolojiye özendirilmesi konularında Eskişehir’de önemli bir açığın kapatılmasıdır. Bu genel amaca hizmet edecek entegre bir Mesleki Eğitim Merkezi'nin kurulması hedeflenmekte. Yaklaşık 11 Milyon TL bütçeye sahip olan proje kapsamında kurulacak mesleki eğitim atölyelerinin; Elektrik-Elektronik Bölümü, Endüstriyel Otomasyon Bölümü, CNC Eğitim Bölümü, Mekanik Atölye Bölümü, Robotik ve Endüstri 4.0 Bölümü, Simülasyon Eğitim Bölümü, STEM (Çocuklar için Fen ve Teknoloji) Bölümü ve Yeni Nesil Meslekler Eğitimi bölümlerinde faaliyet göstermesi planlanmakta.  Her yıl en az 2000 yeni teknik eleman ihtiyacı olan Eskişehir sanayisine merkez dahilinde 1000’in üzerinde kalifiye çalışan arzı sağlanması hedefleniyor. ESOMEM için uygun fiziki koşullara sahip yaklaşık iki bin metrekarelik bir alan temin edilmiştir. Eskişehir Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan Protokol kapsamında Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü içerisinde bulunan yeni okul binasının bir katı ve mevcut mesleki atölyelerden bir tanesi tamamen Projenin hizmetine sunulacaktır. Diğer yandan Odamız tarafından üyelerimizin ihracat kabiliyetlerinin artırılması amacıyla hali hazırda farklı URGE projesini sürdürüyoruz.  Bu projeler yapı malzemeleri ve beyaz eşya yan sanayi sektörlerini kapsamakta. Bunun yanında dijital dönüşüm temalı yeni bir URGE projesi başvurusu da Bakanlık tarafından kabul edildi.  Ayrıca ihracatımızın artmasına yine katkı sağlayacak ve burada sayamayacağımız kadar çok etkinlikte, uluslararası görüşmede üyelerimizi temsil ettik ve üyelerimizin bu etkinliklerde yer almasını sağladık.

  

Yapmayı çok isteyip de bazı engellemeler nedeniyle gerçekleştiremediğiniz proje ve projeler nelerdir?

-Bunun çok olduğunu ya da bir engellemenin olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Sadece proje odaklı yaklaşım ve ortak çalışma kültürünün kurumsal olarak yaygınlaşmaması bazen yapmak istediklerinizde, bir projeyi hayata geçirmeyi planladığınızda karşınıza çıkabiliyor. Ancak, iletişim ve kendinizi doğru ifade ile bunlarda aşılamayacak durumlar değil.

Sizce Eskişehir ve Eskişehir sanayisinin en büyük sorunları nelerdir?

-Eskişehir’de havacılık, raylı sistemler, makine-metal, turizm ve animasyon sektörlerinde ‘Birlikte Çalışma, Birlikte Üretim’ eğilimi oldukça zayıf. BEBKA tarafından yapılan görüşmelerde aynı sektörde 25 yıl boyunca yan yana faaliyet gösteren işletmelerin dahi birbirleri ile iletişim kurmadıkları/kuramadıkları ifade edilmiştir. Bu görüşmelerde ortak çalışma kültürü zayıflığının, sanayinin mevcut sorunlarının çözülmesinde zaman kaybına yol açtığı, sektörlerin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediği ve çözümlerin geçici etkiler yaratmasına neden olduğu belirtilmiştir. Ortak çalışma kültürü aslında ülke insanının genel bir sorunu. Ancak bizler bu sorunu aşmak içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oda olarak kurulmasına öncülük ettiğimiz kümeler; “rekabet içinde birlikte çalışabilme” kültürünü geliştirmeyi amaç ediniyor. Seramik Kümesi, Havacılık Kümesi, Raylı Sistemler Kümesi, Madencilik Kümesi ve Mobilya Kümesi tamamen ortak çalışma kültürünün geliştirilebilmesi için kurulmuş yapılar. Firmaların birbirini yakından tanımaları, hem kendi aralarında çalışmaları hem de farklı müşteriler için birbirlerine referans olmaları açısından son derece önemli. Bunun için biliyorsunuz fuarlar ve istişare toplantıları düzenledik ve inanılmaz bir şekilde geri dönüşler aldık. Firmalarımız birbirlerini daha yakından tanıdı ve ortak iş yapmaya başladı.  Diğer yandan meslek komitelerimizin etkinliğinin artırılması için özel bir gayret gösterilmektedir. Her meslek komitesinde uygulanan 2018 yılındaki “Meslek Komitesi Fuarları” ve 2019 yılındaki “Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantıları” bu noktada oldukça önemli faaliyetlerdir.

Koronavirüs salgını sonrasında yapılan destekleri yeterli buluyor musunuz?

-Salgının başladığı günden bugüne devletimizin uygulamaya koyduğu destekler ve aldığı tedbirler, üretimin sürmesi için oldukça faydalı oldu. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ise geçtiğimiz günlerde bir ay uzatıldı. Ancak devletimizin ihtiyaç halinde süreyi uzatacağına inanıyoruz. İşveren tarafında sürenin üç ay daha uzatılması yönünde de bir beklenti var. Covid-19 salgını ile birlikte bazı sektörlerde geriye dönüşün hızlı olmayacağını ise net bir şekilde görüyoruz. Bu yüzde istihdamın korunmasının yanı sıra maliyetlerin yükselmesini önlemek amaçlı olarak bu uygulamaların en az üç ay daha devam etmesi, üretim ekonomisinin güçlenmesi ve tekrar kendine gelmesi açısından çok önemli. Her zaman dediğimiz gibi salgın sonuna kadar piyasalar açıldığında şirketlerimizin mali olarak sağlıklı olması gerekli.

Belediyelerle uyumunuz nasıl?

-Eskişehir Sanayi Odası olarak kurumsal iletişime çok önem veriyoruz. Çünkü hepimiz birer hizmet kurumuyuz. Birlikte uyum içinde çalışmak zorundayız ve bunu da sağlıyoruz.

İktidar partisi milletvekilleriyle diyaloglarınız nasıl? Sorunlarınızı çözmede yardımcı oluyorlar mı?

-Sayın vekillerimiz ile diyaloglarımız gayet iyi. İletişim olarak tümüyle hiçbir sıkıntımız yok ve kendilerine sağ olsunlar çok rahat ulaşabiliyoruz. Sorunları çözümü konusunda Sayın Harun Karacan’ın büyük desteklerini gördük ve görmeye devam ediyoruz.  Vekillerimiz her konuda bizlere destek veriyor, problemlerin çözümü için bizlerle bağlarınız koparmıyorlar. Kendilerine bu vesile teşekkür ederiz.

Üniversitelerle iş birliği yapıyor musunuz?

-Eskişehir ileri teknoloji üreten sanayisi ve sahip olduğu üç üniversitesi ile araştırma-geliştirme faaliyetlerine en yüksek harcama yapan illerin başında geliyor. Özel sektörün Ar-Ge çalışmalarını özendirmek, Üniversite sanayi ve sanayi-sanayi iş birliklerini artırmak, ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla önemli çalışmalar yapılmakta. Eskişehir, toplam projeler içinde % 1,3’lük oranı ile en fazla proje başvurusu yapan 10 il arasında.  Ayrıca Eskişehir’de geleneksel olarak düzenlenmeye başlayan Ar-Ge Proje Pazarları, üniversite- sanayi ortak çalışma kültürünün geliştirilmesinde önemli roller üstlenmekte.  Eskişehir’de kişi başı Ar-Ge harcaması 380,89 liradır. Türkiye’de kişi başına en yüksek Ar-Ge harcaması yapan 2’inci ili konumundayız. Bu doğrultuda, Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde; Anadolu, Osmangazi ve Eskişehir Sanayi Odası işbirliğinde bir Ar-Ge ve tasarım vadisi yani TEKNO VADİ kurma çalışmalarımız var. Aynı yapının içerisinde bir serbest bölge ve mükemmeliyet merkezlerinin olduğu bir entegre yapı kurulması gerektiğine inanıyoruz.  Ayrıca altını çizmek gerekir ki; Eskişehir üniversite-sanayi iş birliği konusunda ülkemizde en fazla gayret gösterilen illerin başında gelmekte. Bu kapsamda Eskişehir Sanayi Odası olarak, her üç üniversiteyle iş birliği anlaşması imzaladık. Üniversitelerimizin katılımıyla Eskişehir Sanayi Odası bünyesinde “Bilim Kurulu” ve “Mesleki Eğitim Danışma Kurulu” oluşturulmakta. Söz konusu kurullar; üretim, tasarım, mühendislik, teknoloji, yazılım, mesleki eğitim, hayat boyu eğitim, finans, hukuk, iletişim ve sağlık gibi ana başlıklarda gerçekleştirilebilecek ortak projelerin görüşülmesi, protokollerin çalışır hale getirilmesi ve planlanan faaliyetlerin takip edilmesi amacını taşıyor. Üniversite öğrencilerine yönelik işletmelerde staj ve burs imkanları da sağlıyoruz. Hali hazırda üniversitelerimiz ile ortak yürüttüğümüz AB ve BEBKA projelerimiz var.  Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleriyle birlikte yıl içinde çeşitli etkinlikler ve toplantılar yaparak, gelecek planlarımızı yapılandırıyoruz.

Hobileriniz nelerdir? Fobiniz var mı?

En büyük hobim çalışmak diye bilirim. Yaptığı işten, sanayi ile uğraşmaktan hep büyük keyif aldım. Diğer taraftan Covit-19 öncesi ailemle çok sık zaman geçirip seyahat ediyorduk. Birlikte başka kültürleri ve insanları tanımayı çok seviyoruz. Şu ana kadar 100’e yakın ülke gezdim. Bunların bir kısmı adını bile duymadığımız ülkelerdi. Benim en büyük hobim seyahat etmek ve çalışmaktık. Bir fobim yok.

Sevdiğiniz yemek? Sevdiğiniz müzik ve en son okuduğunuz kitap vb.

-En sevdiğim kitap: Uygarlıkların Batışı (Amin Maalouf)

En sevdiğim filmler: Forrest Gump ile Babam ve Oğlum

En sevdiğimmüzisyenler : Zülfü Livaneli ve Aşık Mahzuni Şerif

En sevdiğim yemek: Lava ile pişmiş kuru fasulye

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner88