KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz Haberes Dergisi’nin Ocak sayısının konuğu oldu. Haberes Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayhan Aydıner’e kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz; “2021 yılında 231 girişimcimiz desteklendi. Toplamda 6 milyon 885 bin 937 TL destek sağlanmıştır” dedi.

KOSGEB’in (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarihçesi, kuruluş amacı ve hedefleri hakkında bilgi verir misiniz?

KOSGEB’in temelleri, Küçük Sanayi Yayım Hizmetlerinin Geliştirilmesi “KÜSGET” ile Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi “SEGEM” projeleri kapsamında atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı arasındaki Milletlerarası Antlaşma çerçevesinde 1973 yılında Gaziantep’te pilot proje niteliğinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan KÜSGEM, küçük ölçekli sanayi işletmelerine ortak kolaylık atölyeleri ile hizmet vermeye başladı. Bu çalışmalar daha sonraki yıllarda genel değerlendirmeye tabi tutularak 17 Haziran 1983 tarih ve 83/6744 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Küçük Sanayi Yayım Hizmetlerinin Geliştirilmesi”ne dair Milletlerarası Antlaşmaya göre KÜSGET Genel Müdürlüğü faaliyete başlamıştır. KÜSGET, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Merkezleri ile teknik danışmanlık hizmetleri verdi. Modern işletmecilik ilkelerini bu işletmelerde uygulamaya koyan KÜSGET, dünya standartlarında kalite bilincinin yerleşmesi ve yaygınlaştırılması, teknolojik üretim seviyesinin yükseltilmesi, istihdam kapasitesinin artırılması yolunda çalışmalarda bulunarak, çağdaş yönetim becerilerinin kazandırılması için teknik altyapının kuvvetlendirilmesine ilişkin hizmetleri gerçekleştirmiştir. Bakanlar Kurulu’nun 10 Kasım 1978 tarih ve 7/16728 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren “Sınai Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi”ne dair Milletlerarası Antlaşmaya göre SEGEM Genel Müdürlüğü faaliyete başlamıştır. SEGEM, KOBİ’lerin eğitim ihtiyacını karşılamak üzere çok sayıda eğitim programı düzenledi. Eğitim faktörünün öneminden hareketle, küçük ve orta ölçekli işletme çalışanlarının ve yöneticilerinin, hayat boyu eğitim anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla hizmet vermiştir. KÜSGET ve SEGEM’in proje anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirmeye çalıştığı bu hizmetlerin süreli olması, yurt düzeyinde duyulan ihtiyacı yeterince karşılayamaması vb. nedenlerle, iki kuruluşun bir çatı altında birleşerek daha kapsamlı, ülke genelinde sürekli ve yaygın hizmetler verebilecek bir yapıya kavuşturulması amacıyla, 3624 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kurulması Hakkında Kanun” hazırlanarak 20 Nisan 1990 tarih ve 20498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kurulmuş olan KOSGEB, bu tarihten 2009 yılına kadar imalat sanayi KOBİ’lerine hizmet ve destekler verdi. Ancak, ülkemizde imalat sanayi sektörü dışındaki sektörlerin ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma potansiyelinin artması ve imalat sanayi dışındaki sektörlerdeki KOBİ’lerden gelen talepler, KOSGEB’in hedef kitlesini tüm KOBİ’leri kapsayacak şekilde genişletmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda “3624 sayılı KOSGEB Kuruluş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5891 sayılı Kanun”un 5 Mayıs 2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ'ler de KOSGEB hedef kitlesine dâhil edilerek KOSGEB ülkemizin KOBİ’lerinden sorumlu ulusal kuruluşu olma niteliğine kavuşmuştur. 2017 yılına gelindiğinde ise KOSGEB, teknolojik alanlar ve yerli üretim başta olmak üzere sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin desteklenmesine ağırlık vermeye başladı. Bugün KOBİ’lerin yerli ve milli imkânlarla teknolojik odaklı üretim yapabilmeleri için gerekli desteği vermeye devam etmektedir.

BEBKA başarılı projeleri ödüllendirecek BEBKA başarılı projeleri ödüllendirecek

KOSGEB kapsamında girişimcilere sağlanan destekler nelerdir?

  • Girişimcilik Eğitimleri
  • Geleneksel Girişimci Eğitimleri
  • İleri Girişimci Eğitimleri
  • İş Planı Ödülü

Girişimciler bu desteklerden yararlanabilmek için neler yapmalı?

Öncelikle kosgeb.gov.tr’de ye alan online girişimcilik eğitimleri (geleneksel ve ileri girişimci eğitimleri) tamamlanmalı. Eğitim tamamlanmasından sonra işletmesinin resmi açılışını yapmalı ve işletmesi desteklenen sektörlerden (www.kosgeb.gov.tr’den bakılabilir) birisi ise geleneksel veya ileri girişimci programlarından birisine yine www.kosgeb.gov.tr üzerinden başvuru yapmalıdır. Başvuru için bazı özel şartlar vardır. Bunlarla ilgili bizlerle telefon yolu ile veya müdürlüğümüze gelerek yüz yüze irtibata geçebilir veya yine kosgeb.gov.tr üzerinden bilgi alabilirler.

KOSGEB destek ve hizmetlerini sunarken diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor musunuz?

Günümüzde girişimcilik eğitimleri artık online olarak kosgeb.gov.tr adresinden 7/24 halkımınız hizmetindedir. Daha önceki yıllarda yüz yüze eğitimler verilirken Ticaret Odası, Sanayi Odası, İşkur gibi devlet kurumları ile işbirliği içerisinde çok sayıda eğitim gerçekleştirildi. Şu anda eğitim bazında herhangi bir işbirliği ihtiyacı kalmasa da farklı konularda (yeni destek modelleri ile ilgili tanıtım toplantıları vb.) işbirliklerimiz devam etmektedir.

Eskişehir’de kuruluşundan bugüne KOSGEB’den destek alan kaç girişimci var?

Yaklaşık 1650 girişimcimiz KOSGEB’den destek almıştır. Bu sadece girişimcilik desteği alanların sayısı KOBİ statüsünde olan proje desteği alanların sayısı buna dahil değildir. Girişimcilik desteği verdiğimiz desteklerden biridir birçok farklı desteğimiz bulunmaktadır.

2021 yılında girişimcilere sağladığınız destekleri rakamlarla açıklar mısınız?

231 girişimcimiz desteklendi. Toplamda 6 milyon 885 bin 937 TL destek sağlanmıştır.

Bu desteklerden hangi sektörler daha çok yararlanıyor?

Metallerin işlenmesi, plastiklerin işlenmesi, mobilya imalatı, giyim eşyası imalatı ve bilgisayar programlama üzerine çalışan işletmelerimiz ileri girişimci programına en çok başvuran sektörlerdir. Geleneksel girişimci programına ise hizmet sektöründen en çok kuaför, restoran ve perakende ticaret sektörleri başvuru yapmaktadır.

Kadın Girişimcilerin artması yönünde çalışmalarınız var mı?

Önceki yıllarda kamu kurumları ile işbirliği içerisinde yürütülen girişimcilik eğitimlerinde kadınlara özel eğitim gurupları açılmakta idi. Şu anda eğitimler online yapıldığı için bu anlamda bir ayrıcalık kalmadı. Ancak destekleme aşamasında hem geleneksel hem de ileri girişimci programında yer alan performans desteğinde kadın girişimcilerimize, diğer girişimcilerimizden farklı olarak, 5000 TL daha fazla ödeme yapılabilmektedir.

Diğer taraftan, Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci Destek Programı başvurusu kabul edilen girişimciler KOSGEB kredi faiz desteğinden faydalanabilmektedir. Kredi başvuruları protokol imzalanan bankalara yapılmaktadır. Kredi Faiz Desteği; bankanın uyguladığı piyasa faizinin 10 puanlık kısmının girişimci adına KOSGEB tarafından bankaya ödenmesi durumudur. (Örneğin yıllık faiz %15 ise KOSGEB %10’luk kısmını karşılar, geriye kalan %5’lik kısım girişimci tarafından karşılanır). İşletme kredisi üst limiti 50.000 TL olup girişimcinin kadın olması durumunda 70.000 TL’ye yükselmektedir.

Yeni iş kurmak isteyen girişimcilere tavsiyeleriniz neler?

Kosgeb.gov.tr üzerinden verilen online Girişimcilik eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş modeline dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programıdır. Bu eğitimlerde amaçlanan; girişimci adayının hayalindeki iş fikrinin gerçek piyasa koşulları altında fizibilitesini yapması; daha işini kurmadan başarılı olup olamayacağının gerçek bir muhasebesini yapmasıdır. Bu hesaplamalar sonucu olumlu bir sonuç alınıyorsa bu fikri hayata geçirmesi; olumsuz bir sonuç alınmışsa yani başarısız bir iş fikri olduğuna kanaat edilmiş ise, geç olmadan vazgeçilmesinin sağlanmasıdır. Bu sebeple, girişimci adayının işini kurmadan önce bu eğitimleri alması, maddi olarak verdiğimiz desteklerin bir ön koşuludur. Tavsiyemiz bu eğitimleri almaları, eğitimlerden elde ettikleri kazanımları hayatın gerçekleri ile harmanlayarak doğru zamanda doğru alanda doğru adımı atmalarıdır.