banner235
banner47

Eskişehir’in İlk ve Tek Yetkili Uluslararası Bakalorya (IB) Lisesi

Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Yeni Yol Okulları’nın Uluslararası Diploma (IB) Koordinatörüyüm. Ayrıca Yeni Yol Okullarında lise seviyesinde matematik ve IB matematik derslerine girmekteyim. 12 senedir Yeni Yol Eğitim Kurumlarında çalışmaktayım.

İlk sorum Uluslararası Bakalorya (IB) eğitimi ve diploması nedir?

3 ile 19 yaşları arasındaki öğrenciler için geçerli olan IB uluslararası eğitim programı, akademik ve kişisel disiplini itibariyle eşsiz bir sistematiğe sahiptir. Öğrencileri, çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaya teşvik eden program, şevk ve empati ile şekillenen yaşam boyu öğrenme arayışının ilhamını vermeyi hedefler. IB okulları, zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar verebilen, ortak insanlık vasfımızı diğerleriyle birlikte kucaklayan, öğrendiklerini gerçek dünyada karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan, karakter sahibi çok yönlü öğrenciler yetiştirmeye büyük önem verir. IB; güçlü bir vizyonu paylaşan, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar. Öğrenen profilinde tanımlanmış olan değerlerle ifade edilen IB eğitimi öğrenenlere odaklanır, öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir, küresel bağlamda işe yarar bir müfredat sunar. IB öğrenenleri; araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışır. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder. Dünya’da 157 ülkede 6000 i aşkın okulda, Türkiye’ de ise 92 okulda IB eğitimi uygulanmaktadır. IB eğitim programlarında PYP (Okul öncesi ve İlkokul), MYP  (Ortaokul), DP (Lise), CP (Kariyer Odaklı) olmak üzere 4 program vardır. Bu program içerinde sadece DP(Diploma Programı) bitirildiği takdirde diploma sahibi olunur. Yeni Yol Okulları olarak biz bu 3 program içerinden tek diploma veren Diploma Programında (DP) yetkilendirildik. Mayıs 2020 tarihinden itibaren de İlk Yıllar Programında (PYP) aday okul olduk.

IB Diploma Programı (IBDP) hakkında bize bilgi verir misiniz?

IB Diploma Programı (IBDP), 16 ile 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve kabul görmektedir. IB Diploma Programı, hızla evrilen ve gitgide daha çok küreselleşen yaşamda topluma etkili şekilde katılabilmeleri için öğrencileri; fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik açıdan geliştirme üzerine planlanmıştır. Öğrencilerin altı ders grubundan (Türkçe, İngilizce, 20.yüzyılda Türkiye veya psikoloji, matematik, fizik veya biyoloji, müzik) ders alarak bilgi ve anlayış derinliği kazanmalarını sağlayarak kendilerini yükseköğrenime hazırlayacak olan becerileri ve olumlu tutumları geliştirmelerine katkı vermektedir. En az iki dil bilen öğrencilerin kendi kültürleri de dahil olmak üzere tüm kültürlere yönelik anlayışlarını geliştirmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerin 6 ders dışında 3 ana dersleri daha olacaktır. Bunlar Bilgi Kuramı (ToK), Uzun Deneme (Extended Essay) ve Yaratıcılık, Eylem, Hizmet (CAS) olmak üzere 3 tanedir. “Türkçe” ve “20. Yüzyılda Türkiye” dersleri dışında tüm dersler İngilizce görülecektir. Bu dersler geleneksel akademik disiplinlerle bağlantılar kurmalarını ve programdaki eşsiz Bilgi Kuramı dersi (ToK) sayesinde bilginin doğasını keşfetmelerini sağlayacaktır. 4000 kelimelik İngilizce uzun bir deneme (Extended Essay) yazarken ilgilendikleri alana dair derin araştırma yapmalarına olanak verip yaratıcılık, eylem ve hizmet (CAS) dersi aracılığıyla kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekleyecek şekilde öğrencileri sonraki yaşamlarına hazırlar.


Yeni Yol Okulları’ nda IB Diploma Programı Yetkilendirme Süreci nasıl gerçekleşti?

Her şey dershanelerin Temel Liseye dönüşme süreci ile başladı. Aslında dershaneyken tek amacımız “Farkındaysanız Fark Yaratırsınız” sloganıyla daha iyi işler başarmaktı. Dershanelerin okula dönüşme sürecine olumlu bakan nadir eğitim kurumlarından biri olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bu dönüşüm bizim hayalimizdeki okulu inşa etmemize olanak verdi ve Temel Lisede geçen 3 yılda, bir okulda neler yapılması gerektiği anlamında çok iyi deneyimlerimiz oldu. Temel Lisenin ilk yılında dershanecilikteki 10 yıllık deneyimle birlikte çok başarılı bir sene geçirdik. Ancak bu başarı sadece sınav başarısıydı. Böyle bir başarı birçok kurum için yeterli sayılabilecekken bizler için elbette ki yeterli değildi. Yeni Yol Okulları olarak en büyük amacımız akademik başarının yanı sıra öğrencilerini üniversite yaşamına, iş hayatına daha doğrusu hayata hazırlayan bir eğitim kurumu olmaktı. Yani 5 seçenek arasında sıkışmış öğrencileri bu seçeneklerin arasından alıp onları 21. yy gereklilikleri ile ilgili eğitime tabi tutmaktı.  2017-2018 yıllarında IB Diploma Programı hakkında geniş bir araştırma yaptıktan sonra okulumuzun misyonuna uygun bir uluslararası bir program olduğu kanaatine ekip olarak vardık. Bunun ardından 2 sene boyunca IB tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından denetlemeler geçirdik. Uluslararası standartları olan IB, tüm okulların hem destekçisi hem de denetleyicisidir. Bu uluslararası denetlemeleri başarıyla tamamlayarak 6 Ocak 2020 itibariyle Eskişehir’in ilk ve tek, Türkiye’nin 51. IB Diploma Programı’nı uygulama hakkı alan lisesi olduk. Eskişehir’in ilk ve tek IB Diploma Programı Lisesi sıfatını alan okulumuzda, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı itibariyle 11. sınıf öğrencilerine IB Diploma Programını seçme hakkı verildi. Böylece öğrencilerimizin hem MEB diploması hem de IB diploması alma hakkı oldu. Okulumuzda IB Diploma Programı 11. ve 12. sınıfta toplam 2 yıl sürecek ve 12. sınıfın mayıs ayında IB tarafından gönderilecek ve ölçümü IB tarafından yapılacak sınav ile sona erecektir.

Peki bir Okulun IB Okulu olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?

IB tarafından yapılan yetkilendirme sürecini başarıyla geçiren okullar IB’ nin resmi web sitesinde yer alırlar. Bu web sitesi. Başka hiçbir kaynağı referans olarak alınmaması gerekir. Başka web siteleri veya bilgilendirmeler yanıltıcı olup öğrenci ve velileri yanlış yönlendirebilir. Bu yanlış yönlendirmelere dikkat edilmesi gerekir. IB okulu olduğunu söyleyen okulların yetkililerine, IB Yetkilendirme Belgesini veya IB web sitesinde okulu göstermeleri istenebilir.

IB Diploma Programı’ndan mezun olan bir öğrencinin yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde bir ayrıcalığı var mı?

Evet, IB diplomasının hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki üniversitelerde önemli bir ayrıcalığı vardır. Yurtdışında 90’ı aşkın ülkedeki üniversitelerde IB diplomasının tanınırlığı vardır ve bu ülkelerde bulunan üniversiteler için IB diplomasına sahip olan öğrenci, üniversiteler tarafından öncelikli öğrenciler kabul edilmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada gibi ülkelerde bulunan en iyi üniversitelere başvuru hakkına sahip olacaklardır. MEB’ in onay verdiği IB programı sonucunda alınan IB diploması ülkemizdeki özel üniversiteler tarafından tanınmaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenciler üniversite tercihi yapmaktadır. Üniversiteye yerleşen öğrenci IB diplomasını göstererek bursluluk oranlarından ciddi artış sağlayabilmektedir. Bu avantajları sağlayan üniversitelerden başlıcaları Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesidir.

İlk yılınıza bu sene başladınız. İlk seneniz nasıl geçti? Covid-19 IB programınını nasıl etkiledi? 

İlk yılımızı çok güzel geçirdik. 11. Sınıf IB öğrencilerimiz programın gerektirdiği her görevi öğretmenlerinin danışmanlığı ile tamamladılar. Online dönemde IB, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi uzaktan eğitim materyalleri anlamında desteklemeye devam etti. Online bir şekilde uzun süre devam ettiğimiz 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında IB öğrencilerimiz hem bireysel ve hem grup halinde 100 e yakın gerek okul için gerek ulusal ve uluslararası birçok aktiviteye katıldılar. Online olan dönemde Türkiye’ de ilk defa, içinde Harvard, MIT gibi üniversitelerinin de bulunduğu 2000 den fazla lise ve üniversitenin, 3 milyondan fazla öğrencinin kullandığı “Labster” isimli uzaktan laboratuvar sayesinde öğrencilerimiz IB’ de yapmaları gereken deneylerini uzaktan yapabildiler. Yüz yüze eğitim başladığında bu deneyleri laboratuvarımızda fiziksel olarak uyguladılar. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının sonunda okulların açılması ile birlikte IB programındaki Bilgi Kuramı (ToK) dersinde yılsonu sergisini gerçekleştirdik. Bu sergide öğrencilerimiz hazırladıkları materyalleri okulumuzdaki öğretmen ve öğrencilere sosyal alanımızda sundular. Bir yıl boyunca Bilgi Kuramı derslerinde bu sergiye hazırlanan öğrencilerimiz, farklı bakış açıları ile hepimizi şaşırtmayı başardılar. Fen dersleri kapsamında ise öğrencilerimiz, yenilenebilir enerji ile yaşayan bir şehir ve biyolojik karışım temalı projelerinin örneklerini yine okul öğretmen ve öğrencileri ile paylaştılar.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol